СТРУКТУРА ТЕСТУ ТА ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

СТРУКТУРА ТЕСТУ ТА ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Цього року загальна кількість завдань тесту становить 36. Зміст тесту має відповідати Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.09.2008 р. № 865).

Специфікація тесту з фізики для ЗНО 2011 року передбачає наявність у тесті завдань, характеристику яких наведено далі.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед

яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив у бланку правильний варіант відповіді, і оцінюється 0 або 1 тестовим балом.

Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо поміж них е правильний; в) не позначено жодного варіанта відповіді взагалі.

2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). При виконанні завдання

необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами, – утворити логічні пари.

Завдання вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д ) у бланку відповідей навпроти кожної цифри (від 1 до 4), і оцінюється 0 або 1, 2, 3, 4 тестовими балами.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог задачі. Завдання з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання всіх завдань тесту, – 55.

Слід зазначити, що згідно з базовими принципами композиції завдань у тесті з фізики завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками.

Кількість завдань у кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання механіки, електродинаміки тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СТРУКТУРА ТЕСТУ ТА ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ - Довідник с фізики