Тема і основна думка тексту

ТЕКСТ

& 5. Тема і основна думка тексту

Всі на світі сльози б я витер…

Тетяна Майданович

26. 1. Прослухай вірш та музику, яка зображає вітер. З якою інтонацією слід читати першу строфу? другу? Чому ти так думаєш?

Вітер має тисячі рук,

Ними він розгладжує луг,

З кручі різко кинеться вниз,

Розкуйовджує верболіз.

От би мати рук, як той вітер!

Всі на світі сльози б я витер…

Тетяна Майданович

2. Добери до вірша заголовок.

3. Доведи, що: 1) заголовки “Тисячорукий вітер”, “Для чого вітрові тисячі рук?” допомагають зрозуміти, про кого або про що розповідається у вірші; 2) заголовок “Всі на світі сльози б я витер…” спонукає задуматися, чого навчає твір.

4. Пригадай, що таке тема і основна думка тексту.

У тексті про когось або про щось розповідається, доводиться якась думка чи описується предмет (явище). Це тема тексту.

Текст створюється з певною метою. Це його основна думка.

Зрозуміти основну думку допомагають запитання: Чого навчає текст? Що в ньому засуджується?

27. 1. Із поданих складів утвори і запиши слова.

Тема і основна думка тексту

2. Утвори від записаних слів прикметники чоловічого і жіночого роду.

28. 1. Спиши приказки. Про кого так кажуть?

Моя хата скраю. А там хоч трава не рости.

2. Чи легко жити серед байдужих людей? Чи можна від них дочекатися допомоги, співчуття, поради, підтримки? Чи розділить така людина твою радість, твоє горе?

3. Розкажи, хто до тебе завжди чуйний, уважний, хвилюється за тебе, вболіває, радіє твоїм радощам і успіхам.

29. 1. Розгляньте малюнок і прочитайте оповідання.

Тема і основна думка тексту

НАШ ТАТО ОДУЖАВ

Зустріла Катруся на подвір’ї двох своїх однокласників і поділилася радістю:

– Наш тато одужав.

Петро й Гриць подивилися на Катрусю, знизали плечима і, нічого не сказавши, побігли ганяти м’яч. Катруся підійшла до дівчаток.

– Наш тато одужав, – сказала вона й засяяла на радощах.

Одна з них – Ніна – здивовано спитала:

– Ну то й що?..

Катруся відчула, як до горла підкотилася грудка, і їй стало важко дихати. Вона відійшла до одинокої тополі та гірко заплакала (За Василем Сухомлинським).

2. Визначте тему й основну думку оповідання.

3. Що ж так образило Катрусю? Чому вона гірко заплакала?

Напишіть відповіді на запитання кількома реченнями.

30. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Коли діти дізналися, що Оля від’їжджає в інше місто назавжди, то дуже засмутилися. Вчителька запропонувала провести дівчинку і щось їй подарувати та побажати.

Діти намалювали сонце, що означає щастя, квітку соняха – радість, двох лелек – дружбу, бджолу – працьовитість. А один хлопчик зобразив метелика і пояснив, що він уособлює красу.

Повертаючись додому з вокзалу, діти запитали у вчительки:

– А уроки сьогодні будуть?

– У нас сьогодні був найважливіший урок, – відповіла вчителька.

2. Випиши частину тексту, в якій розповідається про те, що бажали діти Олі.

3. Чи забудуть діти свою однокласницю? Як будуть спілкуватися? Що можна сказати про учнів цього класу? Чого навчив їх цей урок?

Не похитнеться дуб-витязь у злую негоду

З народного

31. 1. Прочитай вірш.

Ще в дитинстві я ходив у трави,

В гомінливі трепетні ліси,

Де дуби мовчали величаво

У краплинах ранньої роси.

Василь Симоненко

2. Запиши поетичні рядки з пам’яті.

3. Підкресли іменники та зв’язані з ними за змістом прикметники.

Тема і основна думка тексту

32. 1. Із поданих складів утвори і запиши слова.

Тема і основна думка тексту

2. Поміркуй, чому ці рослини отримали такі назви.

33. 1. Прочитай слова. Як, на твою думку. їх можна згрупувати?

Глід, ячмінь, тополя, дуб, овес, верба, бузина, сосна, квасоля.

2. Запиши слова групами.

34. 1. Опиши крони різних дерев – дуба, тополі, верби, ялини, липи. Що вони тобі нагадують? Крона якого дерева схожа на парасольку? свічку? конус? кулю?

2. Спробуй придумати віршовану загадку про будь-яке з цих дерев.

35. 1. Розглянь малюнок із зображенням дуба. Уяви, що за цією ілюстрацією ти маєш скласти текст-опис і надіслати його на конкурс у журнал “Соняшник”.

Тема і основна думка тексту

2. Пригадай, як будується такий текст. Склади і запиши опис, за потреби використовуючи робочі матеріали Вченого Лиса.

ЩО ЦЕ ЗА ДЕРЕВО?

Зачин

(загальне уявлення про предмет)

Могутнє листяне дерево

Основна частина

(ознаки предмета)

Стовбур міцний, товстий, з візерунчастою корою.

Крона нагадує…

Гілля крислате; високо підносить до неба…

Листки темно-зелені, різьблені, …

Цвіте сережками. Плід – …

3. Прочитай записаний твір. Чи немає в ньому докучливих повторень тих самих слів? Як їх усунути? Скористайся порадами Вченого Лиса.

36. 1. Уявіть себе редакторами. Прочитайте текст-розповідь. Чи відповідає його зміст заголовкові? Чи немає чогось зайвого?

ЯКИМ ВИРОСТАЄ ДУБ У ПЕРШИЙ РІК СВОГО ЖИТТЯ

Дуб у перший рік життя утворює стрижневий корінь довжиною більше метра. А ось над землею він виростає не вище, як на десять сантиметрів. Дуб не скидає листя аж до самої весни.

2. Пригадайте, за якою ознакою будуємо текст та поліпшуємо його зміст.

3. Запиши удосконалений текст.

Щоб побудувати висловлювання та вдосконалити його зміст, скористайся запитаннями що хочу сказати? для чого? Вони допомагають нам зорієнтуватися в умовах спілкування: знайти важливе, вилучити зайве, додати пропущене.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тема і основна думка тексту - Українська мова