Тема, мета, заголовок тексту

Урок 6

Тема. Тема, мета, заголовок тексту

Мета: відновити та систематизувати знання про зв’язне висловлювання; актуалізувати уявлення про характерні ознаки тексту; розвивати вміння визначати тему й мету тексту, добирати заголовок згідно з темою тексту; розвивати діалогічне мовлення дітей; виховувати любов до читання, художньої літератури.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. “Тест-контроль”

Дві пари отримують завдання створити можливі варіанти діалогів

у магазині, бібліотеці. Їм надається час на обговорення.

2. Робота із вправою 22

– Виберіть і прочитайте поради, які, на вашу думку, найбільш актуальні для учнів нашого класу.

– Як ви їх розумієте?

– З якою орфограмою ви працювали, вставляючи пропущені літери? Поясніть.

3. Індивідуальне опитування

Картка 1

Запиши правила культури мовлення.

Картка 2

Наведи зразки можливих форм ввічливого звертання.

4. Продовження роботи “Тест-контроль”

Пари представляють складені діалоги. Учні обговорюють й оцінюють результати роботи.

– Що правильно зробили наші друзі?

Чи всіх вимог до усного мовлення дотримались друзі при складанні діалогів?

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Робота у творчих групах

Клас ділиться на групи. Кожна із груп обирає собі питання із записаних на дошці, на яке вона буде складати відповідь.

– Що таке текст?

– Які ознаки тексту?

– Наведіть зразок висловів, які не можна вважати текстом.

– Складіть коротеньку зв’язну розповідь про свої іграшки.

2. Обговорення результатів роботи груп

III. Оголошення теми і мети уроку

– Сьогодні ми присвятимо урок поглибленню та розширенню наших знань про текст. Які проблеми ви хотіли б висвітлити на уроці?

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Фронтальна робота

– Ознайомтеся з правилом на с. 13.

– Порівняйте його зі складеною нами схемою.

– Що ми не врахували?

– А що таке тема тексту? А мета?

– Який заголовок можна дібрати до тексту, складеного учнями однієї із груп?

– На які свої питання ви отримали відповіді?

2. Колективна робота

Усне опрацювання вправи 23.

3. Хвилинка каліграфії (з дошки)

Книги – джерело знань.

– Проаналізуйте та оцініть свою роботу, порівнявши її зі зразком на с. 13.

– Як ви розумієте зміст цього вислову?

– Якою може бути тема тексту із такою назвою? А мета?

V. Закріплення та систематизація знань

1. Самостійна робота за варіантами

Сильні учні виконують вправу 24.

Учні з недостатньою підготовкою готують вправу 25.

Додаткові завдання

I варіант – розібрати за членами речення останнє речення. Пояснити вживання великої літери.

II варіант – усно визначити частини мови в другому реченні.

– Якої частини мови із вивчених немає в цьому реченні?

2. Колективна творча робота

За вправою 25 (3) – усно.

3. Коментар до домашнього завдання

VI. Підсумок уроку

Вчитель заздалегідь готує дошку до цього етапу уроку, але не відкриває завдання до кінця заняття.

Прийшла осінь. Пожовкли де рева. Дні стали коротшими, а ночі – довшими. Відлетіли перелітні птахи.

Верби сумують над водою. Спить земля під глибоким снігом. Дівчинка хитро посміхається.

– Виберіть і прочитайте текст.

– Чому другий запис не є текстом?

– Визначте характерні ознаки першого тексту.

– Доберіть заголовок.

VII. Домашнє завдання

С. 13, правило; впр. 26 (3, 4, 5).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тема, мета, заголовок тексту - Плани-конспекти уроків по українській мові