Змістовний зв’язок між частинами тексту

Тема: Змістовний зв’язок між частинами тексту

Мета: поглибити знання учнів про структурні одиниці тексту; формувати уявлення про змістовний зв’язок між частинами тексту; розвивати зв’язне мовлення; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Всі сідайте тихо, діти,

Домовляймось не шуміти,

На уроці не дрімати,

А старанно працювати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 11, впр. 16)

– Які абзаци виписали

з вправи 14?

– Який заголовок дібрали до другого абзацу?

– Які букви підкреслили у словах білка, жолудями? (б, л; ж, л, д, м)

– Які приголосні звуки вони позначають?

2. Робота над деформованим текстом

– З поданих у рядку слів складіть речення. З речень утворіть текст і запишіть його. Доберіть заголовок.

Принесла, дзьобі, в, вона, жолудь.

Восени, цікаво, лісі, в.

Його, під, ховати, почала, коріння.

Пролетіла, ось, і, сіла, сойка, пеньок, на.

3. Фронтальне опитування

– Що таке текст?

– Що називається темою, основною думкою тексту?

– Що можна дібрати до тексту?

– Який

повинен бути заголовок?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повторимо, з яких частин складається текст, спробуємо з’ясувати, який зв’язок існує між частинами тексту.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над будовою тексту (с. 11-12, впр. 17)

1) Читання тексту.

– Прочитайте текст. Про що ви з нього дізналися?

– Доведіть, що прочитані вами речення є текстом. (Речення розміщені послідовно і пов’язані між собою за змістом. Тема цього тексту – день народження Марійки. Основна ідея полягає в тому, що день народження – найкраще свято.)

– Перекажіть прочитаний текст.

– Скільки частин у цьому тексті?

– Пригадайте, як вони називаються?

– А допоможе вам у цьому вірш О. Калинової “Текст”.

2) Слухання вірша Оксани Калинової “Текст”.

– Послухайте вірш Оксани Калинової і намалюйте казковий будиночок з назвою “Текст”.

– Скільки поверхів він має? Назвіть їх?

Стоїть в країні Мовляндії

Будиночок цікавий.

Текстом всі його зовуть,

І з ним зустрічі всі ждуть.

Знайте: й він гостей чекає.

Три поверхи для них має.

Перший поверх – це зачин.

Тут він з багатьох причин.

Що ж ми можем розказати?

Як із зачину не почати?

Головна частина – буде середина.

Все узнаєте ви в ній:

І про дощик весняний,

І про сум зимніх ночей,

І про теплий літній день.

А ще вище, як підете,

До кінцівки попадете.

Хоч і мешкає під дахом,

Та без неї – знаю я –

Нецікава й беззмістовна

Буде розповідь моя.

– З яких частин складається текст?

3) Продовження роботи над вправою.

– Прочитайте зачин тексту. Про що в ньому йдеться? (Про час події.)

– Які слова пов’язують зміст першого і другого речення? (Марійка – вона.)-

Прочитайте основну частину. Що розкривається в цій частині?

(Розкриваються події.)

– Відшукайте в основній частині тексту опис ляльки Барбари.

– Спишіть його.

– Підкресліть прикметники.

– Про що йдеться в кінцівці? (Повідомляється про те, чим завершуються описані події.)

– Прочитайте кінцівку тексту.

– У якому реченні висловлена основна думка? (Як добре, що є день народження!)

– Спишіть це речення.

Висновок. Частини тексту мають бути зв’язані за змістом і розвитком подій.

2. Творча робота в групах (ст. 12, впр. 18)

– Об’єднайтеся в групи і прочитайте загадку.

– Скільки речень у загадці?

– Розташуйте речення у правильному порядку.

– Звітування груп.

– З чим порівнюється у загадці кульбабка? (З ліхтариком золотистим.)

– Спишіть перше речення загадки.

– Підкресліть головні слова. (Підмет – ліхтарик, присудок – горів.)

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Словникова робота

– Прочитайте слово.

1)а 4)ль 3)фа 2) с 5) т

– Асфальт – чорна смолиста маса природного походження або штучно виготовлена з бітуму і тонкоподрібнених матеріалів. Шлях, тротуар, покриті цією масою.

– Утворіть спільнокореневі слова до слова асфальт і запищіть їх у зошити.

(Асфальтування, асфальтовий, асфальтувати)

2. Робота в парах (с. 12, впр. 19)

– Прочитайте. Чи можна назвати прочитане текстом? Чому?

– Розташуйте речення за змістом та розвитком подій.

– Визначте тему тексту.

– Доберіть до тексту заголовок. (Наприклад: “Жовтий вогник”)

– Спишіть кінцівку тексту.

– Доведіть, що в ній висловлена основна думка.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– З яких частин складається текст?

– Яку роль виконує кожна частина тексту?

– Як частини тексту пов’язуються між собою?

– Який вид роботи вам найбільше сподобався? Чому?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 13, впр. 20.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Змістовний зв’язок між частинами тексту - Плани-конспекти уроків по українській мові