УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ

Цілі уроку:

– освітня: узагальнити, систематизувати і закріпити знання з теми;

– розвивальна: розвивати вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки;

– виховна: виховувати розуміння єдності всього живого, бережливе ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності.

Обладнання і матеріали: таблиці й рисунки із зображеннями тварин, таблиці “Клітина тварин”, “Будова тканин тварин”, “Системи органів тварин”.

Базові поняття

і терміни уроку: живий організм, тварини, зоологія, клітини, тканини, органи, системи органів.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Чим відрізняються клітини рослин і тварин?

– Які типи тканин зустрічаються у тварин?

– Назвіть основні особливості будови епітеліальної тканини.

– Назвіть основні особливості будови сполучної тканини.

– Які функції виконують нервова та дихальна системи?

– Які органи входять до складу видільної

системи?

– Які органи входять до складу травної системи?

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Завдання для перевірки знань з теми

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

А) корова; б) жито; в) глива; г) холерний вібріон.

2. На відміну від клітин рослин, у клітинах тварин немає:

А) мембран; б) цитоплазми; в) ядра; г) хлоропластів.

3. До органів травлення належить:

А) нирка; б) печінка; в) серце; г) легені.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо незгодні:

Твердження

“так” або “ні”

4

Однією з функцій організму тварин є виділення

5

Рослиноїдні тварини живляться автотрофно

6

У рослин є сполучна тканина

7. Дайте визначення. Орган – це_____________________ .

8. Дайте відповідь на запитання. Яке значення мають тварини в житті людини?

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

А) збудник чуми; б) тарган; в) береза; г) печериця.

2. На відміну від клітин рослин, у клітинах тварин немає:

А) мітохондрій; б) цитоплазми; в) клітинної стінки; г) ядра.

3. До органів дихання належить:

А) нирка; б) печінка; в) серце; г) легені.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“так” або “ні”

4

Однією з функцій організму тварин є розмноження

5

Хижі тварини живляться гетеротрофно

6

У тварин є нервова тканина

7. Дайте визначення.

Тканина – це________________________________

8. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняються рослини від тварин?

Варіант 3

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

А) збудник грипу; б) кульбаба; в) підосичник; г) пацюк.

2. Тканина тварин, яка виконує покривні функції:

А) сполучна; б) епітеліальна; в) нервова; г) м’язова.

3. До органів виділення належить:

А) нирка; б) печінка; в) серце; г) легені.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“так” або “ні”

4

Однією з функцій організму тварин є живлення

5

Паразитичні тварини живляться гетеротрофно

6

У рослин є сполучна тканина

7. Дайте визначення.

Система органів – це_________________________

8. Дайте відповідь на запитання.

Чим відрізняються гриби від тварин?

Варіант 4

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До царства Тварини належить:

А) кукурудза; б) трутовик; в) мідія; г) пшениця.

2. Тканина тварин, скорочення якої забезпечують рухи тіла, – це…

А) сполучна; б) епітеліальна; в) нервова; г) м’язова.

3. До органів транспортної системи належить:

А) нирка; б) печінка; в) серце; г) легені.

Напишіть “так”, якщо ви згодні із наведеним твердженням, або “ні”, якщо не згодні:

Твердження

“так” або “ні”

4

Однією з функцій організму тварин є розмноження

5

Паразитичні тварини живляться автотрофно

6

У тварин є нервова тканина

7. Дайте визначення.

Тварини – це ________________________________________________________________ .

8. Дайте відповідь на запитання.

Як живляться тварини?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ - Плани-конспекти уроків по біології