ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ “ПОВЕДІНКА ТВАРИН”

Урок 56. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ “ПОВЕДІНКА ТВАРИН”

Знання і вміння за плечима не носити.

Народна мудрість

Мета уроку: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми “Поведінка тварин”. Розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять. Виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Обладнання і матеріали: картки для контролю знань.

Тип уроку: узагальнення і контролю знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка “Епіграф”. Як наведена в епіграфі народна мудрість

стосується нашого уроку?

II. Актуалізація опорних знань.

Вправа “Слова за хвилину”: повторення термінів і понять, вивчених протягом теми. Робота в парах: хвилину називає поняття один учень, другу хвилину – інший.

III. Мотивація навчальної діяльності.

– От і ще один рубіж подолано, ще одну тему вивчено. Залишається тільки дізнатися свій рівень навчальних досягнень.

IV. Контрольна робота з теми “Поведінка тварин”.

Виконайте тестові завдання 1-6, виберіть одну правильну відповідь

(кожна правильна відповідь – 1 бал).

1. Дослідник спостерігав за поведінкою дослідної тварини,

робив записи і замальовки поз тварини, усіх послідовних етапів її діяльності. На базі цього можна скласти

А логограму.

Б ехограму.

В етограму.

Г кардіограму.

2. Для мами-пташки розкритий дзьоб пташеняти є сигналом приносити їжу. Такі сигнали називають

А знаковий стимул.

Б підкріплювальний сигнал.

В звукова модель.

Г показник голоду.

3. У собаки підіймаються вуха, коли вона чує шурхіт біля дверей до кімнати. Така реакція є

А умовним рефлексом.

Б безумовним рефлексом.

В інстинктом.

Г научінням.

4. Виберіть визначення, що відповідає поняттю імпринтинг.

А система послідовних безумовних рефлексів

Б реакція організму на зовнішнє подразнення

В фіксація в пам’яті ознак об’єктів у перші моменти після народження

Г утворення реакції на штучний подразник на базі природженої поведінки

5. Який поведінковий акт не можна віднести до грумінгу?

А пилові ванни горобців

Б купання в болоті слонів

В будування гнізда сойкою

Г чищення пір’я ластівкою

6. Дослід із ширмою під час годування, коли тварина правильно очікує їжу під час руху годівниці за ширмою, можна віднести до

А пошукової поведінки.

Б елементарної розумової діяльності.

В природженої нервової діяльності.

Г захисної поведінки.

7. Поясніть малюнки (кожен по 1 балу).

Танець бджіл під літерою А називають коловим вербувальним танцем. Що він означає?

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Мурашки торкаються одна одної вусиками. Для чого вони це роблять?

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ ПОВЕДІНКА ТВАРИН

8. Дайте коротку відповідь на запитання, закінчивши речення (кожна відповідь по 1 балу).

Назвіть соціальних тварин _____________

Що таке територіальна поведінка? ________________

9. Розгляньте малюнки. Що спільного і відмінного в поведінці цих тварин? Опишіть її біологічне значення (природжена чи набута, у чому доцільність тощо) (2 бали).

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ ПОВЕДІНКА ТВАРИН

V. Підсумки.

Підбиття підсумків роботи.

VI. Домашнє завдання.

Підготувати міні-проекти (на вибір) на теми: “Як тварини пристосовані до життя в різних умовах”, “Заповідні території України”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ “ПОВЕДІНКА ТВАРИН” - Плани-конспекти уроків по біології