To be going to + infinitive. Конструкція “to be going to + infinitive” – The Verb. Дієслово

Англійська мова
The Verb. Дієслово

To be going to + infinitive. Конструкція “to be going to + infinitive”

Модель To be going to + Infinitive змінюється за часом та особами.

Теперішній час

Наприклад:
Розповідне речення
I Am (‘m) Going to play. (Я збираюся грати.)
He/she/it Is (‘s) Going to play. (Він/вона/воно збирається грати.)
We/you/they Are (‘Re) Going to play. (Ми збираємося грати./Ти збираєшся грати./Ви збираєтесь грати./Вони збираються грати.
Заперечне речення
I Am not (‘m not) Going to play. (Я не збираюся грати.)
He/she/it Is not (Isn’t) Going to play. (Він/вона/воно не збирається грати.)

/> We/you/they Are (Aren’t) Going to play. (Ми не збираємося грати./Ти не збираєшся грати./Ви не збираєтесь грати./Вони не збираються грати.)
Питальне речення
Am I Going to play? (Я збираюся грати?)
Is he/she/it Going to play? (Він/вона/воно збирається грати?)
Are We/you/they Going to play? (Ми збираємося грати?/Ти збираєшся грати./Ви збираєтесь грати?/Вони збираються грати?)

Минулий час

Наприклад:
Розповідне речення
I/he/she/it Was going to play. (Я збирався грати./Він збирався грати./Вона збиралась грати./Воно збиралось грати.)
We/you/they Were going to play. (Ми збирались грати./Ти збирався грати./Ви збирались грати./Вони збирались грати.)
Заперечне речення
I/he/she/it Was

not (wasn’t) going to play. (Я не збирався грати./Він не збирався грати./Вона не збиралась грати./Воно не збиралось грати.)
We/you/they Were not (weren’t) going to play. (Ми не збирались грати./Ти не збирався грати./Ви не збирались грати./Вони не збирались грати.)
Питальне речення
Was I/he/she/it Going to play? (Я збирався грати?/Він збирався грати?/Вона збиралась грати?/Воно збиралось грати?)
Were we/you/they Going to play? (Ми збирались грати?/Ти збирався грати?/Ви збирались грати?/Вони збирались грати?)
Where Were we/you/they Going to play? (Де ми збирались грати?/Де ти збирався грати?/Де ви збирались грати?/Де вони збирались грати?)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


To be going to + infinitive. Конструкція “to be going to + infinitive” – The Verb. Дієслово - Довідник з англійської мови
« 
 »