Управлінське рішення

Управлінське рішення – результат творчої співпраці менеджерів і власників підприємств, фірм і компаній, втілений в усному чи письмовому розпорядженні або наказі щодо визначення мети, способів і напрямів діяльності трудового колективу, вирішення виробничо-комерційних проблем з урахуванням чинного законодавства. Основними вимогами до У. р. є їх раціональність та обгрунтованість, кількісно-якісна визначеність, своєчасність, комплексність, зорієнтованість на залучення до його вироблення та виконання найширшого кола найманих працівників (демократичність), гнучкість тощо. Це стосується здебільшого стратегічних У. р., тоді як тактичні та оперативні рішення є передусім індивідуальними. Основними етапами ухвалення У. р. є аналіз управлінської ситуації та підготовка рішення, комплексна оцінка альтернативних варіантів і вибір найраціональнішого, а також організація процесу виконання У. р.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Управлінське рішення - Економічний словник