Виробничий потенціал економіки

Виробничий потенціал економіки – реальний обсяг продукції, яка може бути вироблена при повному використанні ресурсів. При трактуванні В. п. е. наголос робиться на використанні трудових ресурсів. Під повним використанням трудових ресурсів розуміють відсутність лише циклічного типу безробіття. Структурне і фрикційне безробіття вважають явищами закономірними в процесі розвитку економіки, тому використовуються нерідко ще поняття ” рівень безробіття при повній зайнятості”, яке і мають на увазі при визначенні В. п. е. Інакше кажучи, наявність безробітних, зумовлена не циклічним спадом виробництва, а іншими факторами, не є підставою для постановки питання про неповне використання трудових ресурсів/Див. Безробіття/.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Виробничий потенціал економіки - Економічний словник