Юридичні особи

Юридичні особи (лат. Juridicus – правовий) – організації, об’єднання, які є носіями майнових прав і обов’язків; у господарській діяльності виступають від власного імені й існують незалежно від осіб, що входять до складу організацій та об’єднань. Визначальною ознакою Ю. о. в розвинених країнах є майнова відокремленість – відокремленість і незалежність від особистого майна осіб. Наявність особистого майна у Ю. о. – необхідна передумова самостійної майнової відповідальності за її зобов’язаннями. Найпоширенішими є Ю. о., які за

своїми зобов’язаннями несуть не лише самостійну, а й винятково майнову відповідальність. Провідну роль серед Ю. о. в розвинених країнах відіграють акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. Це дає змогу окремим власникам заздалегідь визначати розміри підприємницького ризику, залучати до діяльності цих товариств значну кількість осіб і акумулювати великі кошти. Розрізняють Ю. о. публічного права і Ю. о. приватного права. Критеріями їх розмежування є природа законодавчого акта (наприклад, на основі публічного акта – закону, адміністративного акта; приватноправового акта), публічний характер
поставлених Ю. о. цілей публічного права, наявність владних повноважень та ін. До Ю. о. публічного права відносять: державу, адміністративно-територіальні одиниці, державні установи, торгові та промислові палати, окремі державні підприємства. До Ю. о. приватного права належать організації та об’єднання, право створення яких надано приватним особам.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Юридичні особи - Економічний словник