ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ

Формули й таблиці

ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ

Грецький алфавіт

Α

Α

Альфа

Н

Η

Ета

Β

Β

Бета

Θ

Θ

Тета

Γ

Γ

Гама

І

Ι

Йота

Δ

Δ

Дельта

Κ

Κ

Каппа

Е

Ε

Епсилон

Λ

Λ

Ламбда

Z

Σ

Дзета

М

Μ

Мю

N

Ν

Ню

Т

Τ

Тау

Ξ

Ξ

Ксі

Υ

Υ

Іпсилон

O

O

Омікрон

Φ

Φ

Фі

П

Π

Пі

Χ

Χ

Хі

Р

Ρ

Ро

Ψ

Ψ

Псі

Σ

Σ

Сигма

Ω

Ω

Омега

Римські

цифри

Спосіб

написання

Зліва направо, починаючи із символу, що позначає найбільше число;

Символи I, X, С можуть повторюватися не більше трьох разів підряд, символи V, L, D підряд не повторюються; якщо символ меншого числа стоїть перед символом більшого числа, то його значення віднімається від наступного більшого числа

Символи

I

1

X

10

C

100

M

1000

V

5

L

50

D

500

Приклади

III

3

X

10

XI

11

XLI

41

IX

9

XXXIX

39

VIII

8

LXXXIV

84

XL

40

XCVIII

98

XCIX

99

CM

900

XC

90

CCCII

302

CVII

107

MCMLXXX

1980

Подання цілих чисел за допомогою виділених ступенів десяти

А > 1

3 440 000 = 3,44 – 1 000 000 = 3,44 – 106

При переході від 3,44 – 106 до звичайного способу написання кома переноситься на 6 позицій вправо, й отримуємо 3 440 000

А < 1

0,000 000 023 = 2,3 – 0,000 000 01 = 2,3 – 10-8 При переході від 2,3 – 10-8 до звичайного способу написання кома переноситься на 8 позицій уліво, й отримуємо 0,000 000 023

Зауваження:

Деякі калькулятори і комп’ютери подають 3,44 – 106 в вигляді 3.44Е6 або 3,44 06

Правила округлення

Округлення з недостачею

При округленні всі цифри, що стоять за певною визначеною цифрою, заміняються нулями. Згадана цифра залишається без зміни, якщо до округлення за нею йшла одна із цифр 0, 1, 2, 3 або 4.

Округлення з надлишком

При округленні всі цифри, що стоять за певною визначеною цифрою, заміняються нулями. Згадана цифра збільшується на 1, якщо до округлення

За нею йшла одна із цифр 5, 6, 7, 8 або 9.

Префікси для утворення кратних і дольних одиниць

Префікси

Значення

Знак

Множник

Екса

Квінтильйон

Е

1018

Пета

Квадрильйон

П

1015

Тера

Трильйон

Т

1012

Гіга

Мільярд

Г

109

Мега

Мільйон

M

106

Кіло

Тисяча

К

103

Гекто

Сто

Г

102

Дека

Десять

Да

10

Деци

Десята

Д

10-1

Санти

Сота

С

10-2

Мілі

Тисячна

М

10-3

Мікро

Мільйонна

Мк

10-6

Основні одиниці й величини

Найменування

Позначення

Одиниця

Співвідношення між одиницями

Активність радіо активної речовини (швидкість розпаду)

А

Беккерель Вк

1 Бк = 1с-1

Атомна маса, відносна

Аr

1

Вологість абсолютна

Рw

Кілограм-метр у мінус третьому ступені

Кг – м-3

1кг – Μ-3 = 103 г – см-3

Вологість відносна

Φ

1

Час (тривалість)

T

Секунда с

Хвилина хв

Година год

Доба доб

Рік р

1хв = 60 с

1 год = 60 хв = 3600 с

1 доб = 24 год =

= 1440 хв = 86400 с

1 р = 365 або 366 діб

Висота

H

Метр м

Тиск

Р

Паскаль Па

Бар бар

Атмосфера ат

Міліметр ртутного стовпа мм рт. ст.

Метр водяного стовпа м вод. ст.

1 Па = 1 Н – м2

1 бар= 105 Па

Іат = 9,81 – 104 Па

1 мм рт. ст. = 133,32 Па

1 м вод. ст =9,81:103 Па

Довжина

1

Метр м

Морська миля Астрономічна одиниця а. о.

Світловий рік св. р. Парсек пк

Ангстрем А

1 миля морська = 1 852 м

1а. о. = 1,49597870-1011 м

1 св. р. = 9,461 – 1015 м

1 пк = 3,086 – 1016 м

1 А= 10-10 м

Довжина хвилі

Λ

Метр м

Імпульс (кількість руху)

Р

Кілограм-метр-секунда в мінус першому ступені кг – м – с-1

1 кг – м – с -1 = 1 Н – с

Імпульс сили

Ι

Ньютон-секунда

Н – С

1 Н – с = 1 кг – м – с-1

Індуктивність

L

Генрі Гн

1 Гн = 1 Вб – А-1 =

= 1 м2 – кг – с-2 – А-2

Інтенсивність звуку

L

Ват-метр у мінус другому ступені Вт – м-2

1 Вт м-2 = 1 кг – с-3

Кількість речовини

N

Моль моль

Кількість теплоти

Q

Джоуль Дж Калорія кал

1 Дж = 1 Н – м = 1 кг м2 с-2 = 1 Вт – с 1 кал = 4,19 Дж

Коефіцієнт загасання

Δ

Секунда в мінус першому ступені

C-1

1 с-1= 60 хв-1

Коефіцієнт потужності

Cos φ

1

Коефіцієнт корисної дії (ККД)

Η

1 або в %

Кругова частота

Ω

Секунда в мінус першому ступені с-1

1 с-1 = 60 хв-1

Магнітна індукція

В

Тесла Тл

1 Тл = 1Вб – м-2 =1В – с – м-2 = 1Н – м-1- А-1

Магнітний потік

Φ

Вебер Вб

1 Вб = 1 В – с

Маса

Т

Кілограм кг Тонна т Центнер ц Фунт фунт Карат кар Атомна одиниця

1 т = 103 кг 1 ц = 100 кг 1 фунт = 500 г 1 кар = 2 – 10-4 кг 1а. о. м.= 1,66054010-27 кг

Молярна концентрація речовини

С

Моль-літр у мінус першому ступені моль – л-1

1 моль – л-1=1 моль – дм-3

Молярна маса

Μ

Кілограм-моль у мінус першому ступені кг – моль-1

1 кг – моль-1 = = 103 г – моль-1

Молярний об’єм

Vm

Кубічний метр-моль у мінус першому ступені м3 – моль-1

1 м3. моль-1 = = 103 л – моль-1

Момент імпульсу

L

Ньютон-метр-секунда

Н – м – с

1 Н – м – с = 1 кг – м2 с-1

Момент інерції

J

Кілограм-метр у квадраті кг – м2

Момент сили

М

Ньютон-метр Н – м

1 Н – м = 1 кг – м2 – с-2

Потужність

Р

Ват Вт

Кінська сила к. с.

1 Вт = 1 Дж – с-1 = 1 В – А = 1 кг – м2 – с-3 = 1 Н – м – с-1

1 к. с. = 736 Вт

Напруга магнітна

V

Ампер А

1 А = 1 Дж – Вб-1

Напруга

Механічна

Σ

Ньютон-метр у мінус другому ступені Н – м -2

1 Н – м-2 = 1 кг – с-2 – м-1

Напруга електрична (різниця потенціалів)

U, u

Вольт В

1 В = 1 кг – м2 – с-3 – А-1

Напруженість магнітного поля

Н

Ампер-метр у мінус першому ступені А – м-1

1 А – м-1 = 1 кг-м-с-3-В-1 = 1 Н – Вб-1

Напруженість електричного поля

Е

Вольт-метр у мінус першому ступені В – м-1

1 В-м-1 = 1 кг-м-с-3- А-1 = 1 Н – Кл-1

Об’єм

V

Кубічний метр м3

Літр л

1 м3 = 10-9 км3 = 103 дм3 = 106 см3 = 109 мм3 1 л = 10-3 м3 = 1 дм3

Оптична сила

D

Діоптрія дітр

1 дітр = 1 м-1

Освітленість

Е

Люкс лк

1 лк = 1 лм – м-2

Період коливань

Т

Секунда с

Густина

Ρ

Кіліогам-метр у мінус третьому ступені

Кг – м-3

Грам-сантиметр у мінус третьому ступені г – см-3

1 кг – м-3 = 10-3 г – см-3 1 г – см-3 = 103 кг – м-3

Площа

A, S

Квадратний метр м2 Гектар га Ар а

1 м2 = 10-6 км2 = 102 дм2 = 104 см2 = 106 мм2

1га = 104 м

1 а = 102 м2

Повний струм

Θ

Ампер А

Потенціал електричний

Φ, φе

Вольт В

Потік електричного зсуву

V

Кулон Кл

1 Кл = 1 А – с

Путь

С

Метр м

Див. Довжина

Робота

W, A

Джоуль Дж

Ньютон-метр Н – м

Ват-секунда Вт – с Кіловат-година кВт – год

1 Дж = 1 кг – м2 – с-2 = 1 Н – м = 1 Вт – с 1 кВт – ч = 3,6 – 106 Вт – с

Радіус

R

Метр м

Див. Довжина

Реактивна потужність

Q

Ват Вт

1 Вт = 1 вар

Світність (зоряна)

L

Ват Вт

Див. Потужність

Світловий потік

Ф

Υ

Люмен лм

1 лм = 1 кд – ср

Сила

F

Ньютон Н

Кілограм-сила

Кгс

1 Н = 1 кг – м – с-2 = 1 Дж – м-1 1 кгс = 9,81 Н

Сила світла

Іυ

Кандела кд

Сила електричного струму

І, і

Ампер А

1 А = 1 кг – м2 – с-3 – В-1

Швидкість

Поширення

Υ, u

С

Метр-секунда в мінус першому ступені м – с-1 Кілометр-година в мінус першому ступені км – год-1

1м-с-1 = 3,6 км – год-1

1 км – год-1 = 0,28 м – с-1

Опір ємнісний

Ом Ом

1 Ом = 1 В – А-1

Опір

Індуктивне

XL

Ом Ом

1 Ом = 1 В – А-1

Опір магнітний

R

Т

Генрі в мінус першому ступені Гн-1

1 Гн-1 = 1 А – Вб-1

Опір

R

Ом

1 Ом = 1 В – А-1

Тілесний кут

Ω, ω

Стерадіан ср

1 ср = 1 м2 – м-2

Температура

Т, ν

Кельвін K

Градус Цельсія °С Градус Фаренгейта °F

Градус Реомюра °R

0 °С = 273,15 К

32 °F = 0 °С

212 °F = 100 °С

0 °R = 0 °С

80 °R = 100 °С

Тепловий опір

R

Кельвін-ват у мінус першому ступені К Вт-1

Тепловий потік

Φth

Ват Вт

1 Вт = 1 Дж – c-1

Теплоємність

Cth

Джоуль-кельвін у мінус першому ступені Дж – К-1

1 Дж – К-1 = 1 Вт – с – К-1

Збільшення оптичного приладу

V

1

Кутова швидкість

Ω

Секунда в мінус першому ступені с-1

1 с-1 = 60 хв-1

1 с-1 = 1 рад – с-1

Кутове прискорення

Α

Секунда в мінус другому ступені с-2

1 с-2 = 3 600 хв-2

1 с-2 = 1 рад – с-2

Кут

Α, β, γ,

Φ,

Σ…

Радіан рад Градус°

1 рад = 180°/π = 57,296°

1° = π/180° рад =0,017 45 рад

Питома електрична провідність

Γ, к

Сіменс-метр в мінус першому ступені См – м ‘1

1 См – м-1 = 1 Ом-1 – м-1 =10-6 м – Ом-1 – мм-2

Рівень звукового тиску

Ll

Децибел дБ

Прискорення

A, g

Метр-секунда в мінус другому ступені м – с”2

1 м – с-1 = 1 Н – кг-1

Прискорення вільного падіння

G

Метр-секунда в мінус другому ступені м – с-2

1 м с-2 = 1 Н – кг-1

Частота

F, ν

Герц Гц

1 Гц = 1 с-1

Частота обертання

П

Секунда в мінус першому ступені с-1

1 с-1 = 60 хв-1

Еквівалентна доза

H

Зиверт Зв Бер бер

1 Зв = 1 Дж – кг-1 = 100 бер

Електрична провідність

G,

Сименс См

1 См = 10 м-1

Електрична міцність

Ed

Вольт-метр в мінус першому ступені В – м-1

Електричний заряд

Q

Кулон Кл

1 Кл = 1 А – с

Електричний зсув

D

Кулон-метр в мінус другому ступені Кл – м-2

1 Кл м-2 = 1 А – см-1

Електрична ємність

С

Фарад Ф

1 Ф = 1 А – с – В-1

Енергетична доза

D

Грей Гр

1 Гр = 1 Дж – кг-1

Енергія внутрішня

Е, W, U

Джоуль Дж Ньютон-метр Н – м Ват-секунда Вт – с Електрон-вольт е – В

1 Дж = 1 кг – м2 – с-2 = = 1Н-м = 1Вт-с 1 еВ = 1,602 – 10-19 Дж

Яскравість

Кандела-метр в мінус другому ступені кд – м-2

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ - Формули й таблиці