Займенник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

ЗАЙМЕННИК

Хто такий я? Хто такий ти? Які ми? Скільки нас?

Ці запитання побудовано із займенників. Відповідаючи на такі прості й водночас непрості запитання, ви так само не уникнете важливих “вказівних” слів – займенників.

Вивченню цієї самостійної частини мови присвячено окремий розділ підручника.

Зрозуміти особливості займенників вам допоможуть правила, таблиці, вправи та малюнки. Вони висвітлять значення займенника як частини мови, що не називає предмети, їх ознаки, кількість, а лише вказує на них.

Завдяки займенникам

уникаємо повторів у тексті. Займенник, як міцний ланцюжок, тримає єдність і цілісність тексту.

Ви вивчите розряди займенників: особові, зворотний, присвійні, вказівні, питальні й відносні, заперечні, означальні й неозначені. Розрізняючи значення займенників, правильно відмінюючи займенники, ви зможете вдало використовувати їх у монологах і діалогах, у розповідях, описах і роздумах.

У всіх типах висловлювання доречні займенники.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ РОЗДІЛУ

Особові

Я, ти, ми, ви

Заперечні

Ніхто, нічий, ніщо, ніскільки

Присвійні

Мій,

твій, ваш, їхній

Означальні

Кожний, інший, усякий, сам

Питальні

Який? чий? хто? котрий?

Зворотний

Себе

Відносні

Хто, що, який, чий

Неозначені

Вказівні

Той, цей, такий, стільки

Хтось, абиякий,

Дещо, який-небудь

§ 58 Займенник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

482

Прочитайте текст. Випишіть займенники. Поставте до них питання.

Мала та дівчинка ледь-ледь кирпатий носик, від чого обличчя її здавалося трохи здивоване, і назвали б її люди простою, коли б не її очі. Були вони величезні й зелені, і коли хто придивлявся до них, то здавалося, що то не очі, а зірки якісь особливі світяться. Щось там таке промінилося в них і тріпотіло, таке щось цікаве й славне світилося й жевріло, що годі було не всміхнутися до тої дівчинки й не захотіти погладити її ніжно по голові (Вал. Шевчук).

Запам’ятаймо!

Займенник – це самостійна частина мови, що вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх.

Займенник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

483

Спишіть текст. Визначте, на які питання відповідають виділені займенники. З якими частинами мови вони співвідносні?

Що таке балет? Це вид театральної вистави, який об’єднує декілька речей: танець, оформлення сцени та музику. Деякі балети мають сюжет, інші просто відображають настрій. Балет – це мистецтво рухів: йому майже 500 років. Він виник в Італії як вишукана розвага для гостей короля. У балеті танцюристи напружено й довго тренуються, щоб їхнє тіло приймало найелегантніші й найгармонійніші пози.

Запам’ятаймо!

Займенник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

484

1. Прочитайте текст, відредагуйте його, замінивши виділені слова словами з довідки. Запишіть відредагований текст.

Павло Вірський – видатний український хореограф, засновник і багаторічний керівник Державного академічного ансамблю народного танцю України. Павло Вірський народився 25 лютого 1905 року в Одесі. Коли вразливий хлопчик якось потрапив у знаменитий Одеський театр опери та балету, хлопчика зачарував світ прекрасних дам і шляхетних рицарів. У цьому світі принц завжди перемагав злого чаклуна, а мистецтво робило молодих і старих добрими, мудрішими, кращими.

Довідка: він, його, всіх.

2. Поясніть роль займенників у тексті.

Усміхнімося!

485

1. Прочитайте вірш Г. Фальковича.

Три хлопчики

Я потримався за клена:

В нього гілочка зелена.

Молоденька і тремка –

То була його рука.

Він кивнув,

А за хвилинку

На кленову руку-гілку

Сів моторний горобець.

Літунець і цвіркунець.

Я завмер, неначе стовпчик,

Може, ми – одна сім’я:

Хлопчик-клен, горобчик-хлопчик

І звичайний хлопчик – я.

Треба в мами запитати.

Як мені їх називати.

2. Спишіть останні шість рядків. Підкресліть займенники і визначте їх синтаксичну роль.

486

1. Прочитайте прислів’я. Випишіть займенники.

1. Цей світ – як маків цвіт. 2. Хто любить світ, той любить правду. 3. І в наше віконце загляне сонце. 4. Кожен вітер по-своєму дме. 5. Всякому овочу свій час. 6. Не рубай дерево, яке дає тобі затінок. 7. Народився я українцем, то прагну волі. 8. Дерево пізнають по тому, що воно родить, а людину по тому, що вона робить. 9. Рідний дім – це рідний дім. завжди затишно у нім. 10. Мій дім – моя фортеця. 11. Усяке село своє прислів’я має. 12. Зневажиш сам себе, зневажить і світ тебе.

2. Підкресліть займенники, співвідносні з прикметниками.

487

Спишіть слова. Підкресліть у кожному рядку “зайве” слово.

1. Я, ти, ми, дитина.

2. Мій, твій, вона, наш.

3. Щось, чийсь, скількись, гарний.

488

1. Прочитайте текст.

Павло Вірський приніс усесвітню славу українському народному танцю. Він збагатив його акробатичними прийомами, додавши при цьому грацію класичного балету. Глядач, що приходить на концерти ансамблю імені Павла Вірського, зачаровано стежить за стрімкими стрибками, майстерним фехтуванням у танці. Артисти виконують запаморочливі обертання, найрізноманітніші присядки. Синхронно злітають угору руки. Усміхнені обличчя танцюристів випромінюють якусь силу, завзяття. Вони дарують віру й надію. Гордість за власний народ наповнює серця всіх присутніх.

2. Випишіть із тексту: а) два іменники і відміни; б) два іменники з подовженим м’яким приголосним; в) один прикметник найвищого ступеня порівняння; г) два займенники, співвідносні з іменником; г) два займенники, співвідносні з прикметником.

489

1. Спишіть речення, вставляючи замість крапок відповідні займенники. На що вказують ці займенники і з якими частинами мови вони співвідносні?

1. Гопак – національний танок… Батьківщини. 2. … танок має… властивості. 3…. демонструє силу, спритність, героїзм і шляхетність. 4…. з глядачів зауважить… імпровізаційність. 5…. елемент танцю – і шпагат, і павучок – не залишить… байдужим.

Довідка: нашої, свої, будь-хто, кожний, цей, він, його, вас.

Займенник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

2. Опишіть фото, використовуючи вислови: я захоплююсь, він вражає, мені пощастило, стільки вражень, ніхто не помітив, кожен знає, деякий час, такий емоційний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Займенник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль - Українська мова