Займенники 3-ї особи однини і множини

ЗАЙМЕННИК

& 37. Займенники 3-ї особи однини і множини

Любіть Україну, як сонце, любіть!

Володимир Сосюра

307. 1. Прочитай вірш. Які думки і почуття він викликає?

Як не любить той край,

Де вперше ти побачив

Солодкий дивний світ,

Що ми звемо життям,

Де вперше став ходить і,

Квіткою неначе,

В його теплі зростав

І усміхавсь квіткам!

Володимир Сосюра

2. Випиши займенники. Визнач їх особу, число, відмінок.

308. Спиши каліграфічно поетичні рядки.

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави,

і води.

Володимир Сосюра

Займенники 3 ї особи однини і множини

309. 1. Розгляньте таблицю відмінювання займенників 3-ї особи.

ВІДМІНЮВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ 3-ї ОСОБИ

Н.

Хто?

Що?

Він

Вона

Воно

Вони

Р.

Кого?

Чого?

Його,

(від) нього

Її,

(від) неї

Його,

(від) нього

Їх, (від) них

Д.

Кому?

Чому?

Йому

Їй

Йому

Їм

З.

Кого?

Що?

Його,

(на) нього

Її,

(на) неї

Його,

(на)

нього

Їх,

(на) них

О.

Ким?

Чим?

Ним

Нею

Ним

Ними

М.

На кому? на чому?

На ньому, на нім

На ній

На ньому, на нім

На них

2. Зіставте займенники в родовому та знахідному відмінках, що вживаються з прийменниками і без прийменників. Чим відрізняється їх написання?

Після прийменників у займенниках 3-ї особи пишеться літера н: від нього, від неї, від них.

310. 1. Прочитай текст. Які слова в ньому пропущені?

Іван брів серед гірських сіножатей, як по озерах квіток. Перед (ким?) … у долині дрімали самотні оселі. І співали (кому?) … до сну і будили своїм дзвоном гірські потоки. Весь світ був (кому?) … як казка, повна чудес (За Михайлом Коцюбинським).

2. Спиши, вставляючи замість крапок займенник він у відповідних відмінкових формах.

3. Зроби висновок про змінювання займенників 3-ї особи.

311. 1. Розглянь малюнок і прочитай текст.

Займенники 3 ї особи однини і множини

Україна зустрічає гостей сонцем. Не лише на небосхилі, а й тисячами сонць на землі. Ось вони: довкола, обабіч шляху піднялися вище людського зросту золотисті голівки соняшників.

За ними видніються інші поля, і не видно їм кінця-краю. Як море, хвилюється на них пшениця – гордість нашої Вітчизни. Стіною стоїть кукурудза.

Безкраї поля буряків. В Україні найбагатше царство буряків: цукрових, столових, кормових (Із часопису).

2. Випиши займенники 3-ї особи разом зі словами, з якими вони зв’язані за змістом. Визнач відмінки займенників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Займенники 3-ї особи однини і множини - Українська мова