Хекмен

Хекмен (Heckman) Джеймс-Джозеф (н. 1944) – американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки “за розвиток теорії і методів аналізу соціально-економічних факторів, зокрема залежності рівня освіти і місця проживання від економічних умов життя конкретної людини” (2000). Народився в Чикаго, закінчив коледж у м. Колорадо, економічний факультет Прінстонського університету, 1971 захистив докторську дисертацію. У 1970 працював асистентом професора в Колумбійському університеті, з 1971 – науковим співробітником Національного бюро економічних

досліджень США. X. розробляв модель життєвого циклу пропозиції праці, отримання доходів, споживання і не ринкової вигоди від освіти залежно від початкового запасу так званого людського капіталу (навички, знання, здібності людини, її здоров’я та ін.) і фінансового багатства, ринкової ставки відсотка і ставок податків. X. вважав, що такий капітал є безпосереднім джерелом споживчих вигод, оскільки впливає на раціональне використання вільного часу індивідом, в т. ч. споживання; водночас “людський капітал” є продуктивним, якщо споживач витрачає свій час на його виробництво. Аналізуючи життєвий цикл типового
споживача, X. передбачав, що гранична корисність доходу є стабільною упродовж усього життя споживача, а споживання ефективного дозвілля і товарів зростає повільно протягом життєвого циклу споживача, внаслідок чого “людський капітал” підвищує продуктивність часу на ринку і часу вдома однаково. Крім того, витрати інвестиційного часу на виробництво цього капіталу поступово зменшуються до нуля з віком людини, а податки на доходи сприяють його (“людського капіталу”) нагромадженню, зокрема, із збільшенням ставок подохідного податку посилюються стимули розвитку знань, навичок, здібностей тощо. Все це дало змогу також з’ясувати взаємозв’язок між обсягом “людського капіталу” і заробітками людей, які різняться розмірами інвестицій у цей капітал, фінансового багатства та ін.; обгрунтувати рекомендації щодо вдосконалення фінансової (в т. ч. податкової) політики держави для стимулювання інвестицій у цей капітал та його використання. X. – член Національної академії наук США, академії мистецтв і наук, Американського економічного товариства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Хекмен - Економічний словник