Запитання. Завдання – Методи, форми і засоби навчання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

2.4. Методи, форми і засоби навчання

Запитання. Завдання

Розкрийте зв’язок між словесними, наочними і практичними методами навчання.

Підготуйте огляд газети “Освіта”, присвячений застосуванню різних методів навчання в школі.

Порівняйте різні методи контролю знань, умінь і навичок учнів.

Обгрунтуйте, чому структурно відрізняються один від одного різні типи уроків.

Як між собою пов’язані методи і форми організації навчання?

Уявіть,

що ви маєте провести певний урок у школі. Обгрунтуйте послідовність дій у процесі підготовки до нього.

Доведіть, які саме засоби і методи навчання тісно пов’язані між собою.

Охарактеризуйте потенційні можливості комп’ютера у підвищенні ефективності навчально-пізнавальної діяльності школярів.

Література

Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. – К., 1973.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. – К., 1998.

Аніщенко В. Навчальний процес і комп’ютер// Рідна школа. – 2000. – № 8.

Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.

Вильяме Р., Маклин К. Компьютеры в школе.

– М., 1988.

Дидактика современной школы/ Под ред. В. А. Онищука. – К., 1987.

Зотов Ю. В. Организация современного урока. – М., 1964.

Козачок В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационное методическое обеспечение. – К” 1990.

Малафіїк I. В. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики. – Рівне, 1997.

Онищук В. А. Урок в современной школе. – М., 1980.

Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсивного навчання. – K., 1997.

Підласий і. П. Як підготувати ефективний урок. – K., 1989.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Запитання. Завдання – Методи, форми і засоби навчання - Довідник з психології