Запитання. Завдання – Психологія особистості

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

2. Особистість у діяльності і спілкуванні

2.3. Психологія особистості

Запитання. Завдання

1. У чому полягають відмінності між поняттями “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”?

2. Як у структурі особистості співвідносяться біологічне і соціальне?

3. Проаналізуйте погляди психологів на джерела активності особистості.

4. Які відмінності у поглядах на особистість властиві концепціям Фройда і неофройдистів?

5. Від чого залежить міцність людських переконань?

6.

Як слід розуміти вислів “Особистість є суб’єктом власної діяльності”?

7. Завдяки чому можна змінити самооцінку особистості?

8. Обгрунтуйте взаємозв’язок самооцінки і рівня домагань.

9. Чим загрожує особистості неадекватний рівень її домагань?

Література

Асмолов А. Г. Психология личности. – М., 1990.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, 3. Огороднійчук та ін. – К” 1999.

Кон И. С. Открытие “Я”. – М” 1978.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.

Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982.

Психология развивающейся личности/ Под ред. А. В. Петровского. – М., 1987.

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Запитання. Завдання – Психологія особистості - Довідник з психології