Запитання. Завдання – Зміст освіти в Україні

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

2.2. Зміст освіти в Україні

Запитання. Завдання

Розкрийте наукові засади формування змісту освіти в Україні.

Охарактеризуйте основні документи, які визначають зміст освіти в навчальних закладах України.

Яка відмінність у фаховій підготовці бакалавра і магістра?

Які регіональні особливості можуть бути відображені у шкільному компоненті навчального плану?

Чому контроль успішності учня (студента) повинен бути систематичним?

Розкрийте

суть основних вимог організації контролю рівня знань, умінь та навичок.

Охарактеризуйте запроваджену в середній школі 12-бальну систему оцінювання рівня знань та умінь учнів.

Література

Аванесов В. С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе. – М., 1990.

Беспалько В. П. Теория учебника. – М., 1988.

Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К., 1997.

Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”), – К” 1994.

Єрмаков І. Г. Феномен сьогодення й майбуття// Освіта. – 2003. – № 40-41. – 3-10 верес.

Жерар

Ф.-М. та ін. Як розробляти та оцінювати шкільні підручники. – К” 2001.

Закон України “Про освіту”. – К., 1991.

Оцерний Л. П. Основы системы контроля качества обучения. – К., 1995.

Сікорський П. Концепція розвитку профільного навчання у загалноосвітніх школах України// Освіта. – 2003. – № 39. – 27 серп. З верес.

Слепкань З. П. Наукові засади педагогічного процесу у вищі школі. – К., 2000.

Чайка В., Левчук І. Проблема формування компонентів змісту навчального матеріалу в професійній діяльності вчителя// Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. – 1991. – № 1.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Запитання. Завдання – Зміст освіти в Україні - Довідник з психології