Застарілі слова і нові слова (неологізми)

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

УРОК № 62

Тема. Застарілі слова і нові слова (неологізми)

Мета: дати поняття про застарілі слова та неологізми, їх особливості; вчити учнів правильно і доречно вживати їх в усному та писемному мовленні; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення, виховувати спостережливість.

Обладнання: підручник, словники, тексти диктантів.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Робота біля дошки.

Завдання: дібрати до діалектних слів загальновживані.

Ватра

– … (вогнище, багаття);

Сестрінка – … (племінниця);

Снажний – … (сильний);

Плай – … (стежка в горах);

Газда – … (господар).

3. Робота в зошитах.

Завдання: виписати в одну колонку загальновживані слова, в другу – професійні (слова записані на дошці). З якою професією вони пов’язані? З виділеними словами скласти речення.

Соло, земля, дім, день, ніч, квартет, син, донька, акварель, пензлі, маляр, сонце, хірургія, дощ, скальпель, операційна.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО

МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

1) Вправа 396.

2) Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 174.

2. Вибірковий диктант.

Завдання: виписати застарілі слова. Пояснити, чому вони вийшли з повсякденного вжитку?

Шевченкова гора піднімається вгору на сажнів тридцять п’ять або сорок прямо над головою. (І. Нечуй-Левицький.) В курені гетьмана січових козаків зібралися кошові, полковники й курінні атамани. (І. Ле.) Жупан на синьому синій. (Г. Квітка-Основ’яненко.) Були пани і мужики, була тут шляхта і міщани, і молоді, і старики (І. Котляревський.) Хмельницький зупинився, позаду бунчужний став з бунчуком, а хорунжий з малиновим прапором. (П. Панч.)

3. Робота за підручником.

Вправи 397, 398 (письмово).

4. Робота біля дошки.

Завдання: дібрати до поданих архаїзмів відповідні слова, що вживаються в сучасній мові.

Злото, уста, град, піїт, рече, жупан, кош, перст.

5. Робота за підручником.

1) Вправа 399.

2) Опрацювання теоретичного матеріалу, с. 176.

6. Зорово-слуховий диктант.

Завдання: записати текст. Зазначити (письмово) лексичне значення слів мотобол, фломастер, космодром. У разі потреби скористатися тлумачним словником. Зробити фонетичний розбір слова фломастер.

Кожен з нас неологізми знає:

Це нові слова. Вони кругом.

А в старих їх словниках немає,-

Мотобол, фломастер, космодром.

(Д. Білоус.)

– Чи є ці слова сьогодні неологізмами? До якої групи слів ви б їх віднесли?

7. Робота за підручником.

Вправа 400.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творча робота (на вибір учнів).

1) Скласти два-три речення із самостійно підібраними неологізмами. Пояснити їх лексичне та граматичне значення.

2) Скласти невеличке оповідання у жанрі фентезі (п’ять-шість речень).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 48, вправа 401.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Застарілі слова і нові слова (неологізми) - Плани-конспекти уроків по українській мові