Застарілі слова. Неологізми

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 43. Застарілі слова. Неологізми

Лексика дуже тісно пов’язана із життям народу, змінами у суспільстві. Наприклад, із зникненням деяких предметів побуту стають рідковживаними і слова, що їх називали. Натомість з’являються нові слова на позначення назв предметів і понять, які виникли з розвитком науки і техніки.

Застарілі (рос. устаревшие) слова – це слова, які поступово виходять чи вийшли з ужитку через те, що зникли предмети й поняття, які вони позначали: чумак, очіпок, соха.

Застарілі слова найчастіше

вживаються в науковій і художній літературі.

Неологізми (рос. неологизмы) – це нові слова, які виникають у мові для позначення предметів і понять, що з’являються: клонування, веб-сайт, марсохід, караоке. Більшість неологізмів, що увійшли до лексики української мови останнім часом, іншомовного походження і не мають українських відповідників.

438.1. Відгадайте загадку Дмитра Білоуса. Спишіть, вставляючи пропущені букви.

В словн..ки занесені ми вчасно,

А вж..вають нас уже нечасто.

Відробили вік свій, ві..служили,

Ми у рідній мові старожили.

Та коли про давн..ну розмова,

Кращого, ніж ми,

не знайдеш слова.

Д. Білоус

ІІ. Запишіть п’ять слів, що вийшли з ужитку.

Із плином часу неологізми стають загальновживаними словами, а деякі загальновживані слова – застарілими. Не так давно слово рахівниця було загальновживаним, а тепер – застаріле, слово комп’ютер було неологізмом, а нині є загальновживаним.

439. Спишіть текст, підкресліть застарілі слова. Користуючись довідкою, поясніть їхні значення.

Рано на світанні в полі, на вибитому тьмою ніг і копит гостинці почувся шум. Коли визирнуло з-за обрію сонце, стало видно численні загони, що йшли один за одним. Здалеку було чути тупіт, голоси воїв, брязкіт щитів.

Полки ішли за полками, усі під знаменами, на яких були вишиті лики богів. Попереду йшли комонники, далі – піше військо. На чолі цього безкінечного потоку їхала старша дружина зі своїм витязем – князем Володимиром (За С. Скляренком).

Д о в і д к а. Гостинець – шлях; тьма – велика кількість; вої – воїни, знамено – прапор; лик – обличчя; комонник – вершник; дружина – збройний загін князя; витязь – хоробрий воїн, герой.

440. Складіть і запишіть речення із п’ятьма-шістьма словами, що нещодавно увійшли до лексики української мови. Поміркуйте, в яких галузях суспільного життя з’являється найбільше нових слів. Чим зумовлена їх поява?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Застарілі слова. Неологізми - Українська мова