Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

88. Прочитайте скоромовку.

Пере-пере-перепеленята в полі з перепелом, з татом. У Перепільськім передмісті перепілка пере листя, пере листя на перинку, перетрушує пір’їнки (За Оленою Полянською).

– Спишіть текст. Підкресліть однорідні члени речення.

– Позначте основу, закінчення й корінь у спільнокореневих словах.

89. Прочитайте казку. Перекажіть.

Десь поталанило Рябкові добути добру кістку. Узяв він її в зуби, несе додому через річку. Зійшов

на кладку й бачить, як якийсь кудлатий і рябий собака держить у зубах добренну кісточку.

Рябко пустив свою й скочив до чужої у воду. Що за диво?! Немає ні кістки…

– Складіть кінцівку казки, останнім реченням якої є одне із запропонованих прислів’їв: Що у воду впало, те пропало, У нього і серед зими льоду не випросиш.

– Випишіть виділені слова. Визначте в них основу й закінчення. Які з виписаних слів є спільнокореневими, а які – формами слова кістка?

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

Спільнокореневі слова й форми того ж самого слова потрібно розрізняти. Наприклад: ліс, лісок, лісник – це спільнокореневі

слова. Ліс, лісу, лісом – це форми слова ліс.

90. Прочитайте групи слів.

Вода, водій, водичка, водяний, водяним, у воді; берег, прибережний, на березі, на прибережному; квітка, квітник, у квітнику, заквітчати, на квітці, квітковий; лікар, лікувати, до лікаря, лікоть, лікарня, у лікарні; вулиця, вуличка, на вулиці, вуличний, вулик, вуличкою.

– Спишіть слова, розділивши їх на групи: 1) спільнокореневі слова; 2) однозвучні слова; 3) форми одного зі спільнокореневих слів.

– Позначте будову спільнокореневих слів.

91. Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви.

На в..личезному бе..крайому лану гречки пасут..ся бджолята. Як гарно їм тут на просторах, у білому квітучому царстві! Трудяться вони ту і мед носять пудами*.

Порядкує біля бджіл дяд..ко Роман.

Він, кажуть, знає таємну бджолину мову. Ходит.. дЯд..Ко Серед вуликів і щось намовляє бджолятам. Він і вухом прикладетеся до бджолиної хатки, мов лікар до чийогось серця.

Якось він збирав рій у садку. Бджоли геть обліпили його, укрили всуціль, аж навіть білої сорочки не стало на ньому видно. А він у цій живій бджоляній кольчузі тільки усміхається з-під вусів (За Олесем Гончаром).

Пуд – давня міра ваги, яка дорівнює 16,4 кг.

– Спишіть перший і другий абзаци тексту, уставляючи пропущені букви.

– Складіть графічні схеми підкреслених речень. Чим з’єднані однорідні присудки в цих реченнях?

– Випишіть з усього тексту споріднені слова. Запишіть у дужках форми слів, які є в тексті.

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

92. Спишіть третій абзац вправи 91. Визначте будову виділених слів. Запишіть усі форми слова садочок. Доберіть до нього споріднені слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова - Українська мова