Адміністративне правопорушення (проступок)

Адміністративне правопорушення (проступок) – протиправна, винна дія або бездіяльність, яка посягає на відносини, що охороняються законом, і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Протиправність означає, що дія чи бездіяльність передбачена нормами законодавства про А. п. Аналогії закону у зв’язку з А. п. не існує, отже, ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв’язку з А. п. інакше, ніж на підставах і в порядку, встановлених законодавством. Під винністю розуміють, що особа вчинила дію чи бездіяльність,

яка підпадає під ознаки А. п., усвідомлюючи протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала шкідливі наслідки їх і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків (умисна вина), або коли особа передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повніша була і могла їх передбачити (необережна вина). За скоєння А. п. встановлюється адміністративна відповідальність. Юрисдикційним органом з урахуванням матеріалів справи особа може бути звільнена від адміністративної
відповідальності з переданням матеріалів на розгляд громадськості (товариського суду, громадської організації або трудового колективу) для вжиття заходів громадського виливу. Однак і в цьому разі порушник вважається таким, що вчинив А. п., яке враховується при повторному правопорушенні і тягне за собою більш сувору відповідальність.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Адміністративне правопорушення (проступок) - Довідник з правознавства