Баланс держави фінансовий зведений

Баланс держави фінансовий зведений – система показників, які характеризують джерела надходження центральних і місцевих органів влади, всіх адміністративно-територіальних одиниць держави та напрями використання фінансових ресурсів і їх обсяги за відповідний період з метою забезпечення узгодженості вартісних і натуральних показників фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами використання, виявлення можливостей зростання таких ресурсів шляхом підвищення ефективності господарювання та ін. Включає фінансові ресурси, що створюються і використовуються у всіх сферах і галузях економіки незалежно від форм власності, а також обов’язкові та добровільні платежі, сплачувані населенням, довготермінові кредити банків, доходи від зовнішньоекономічної діяльності. У видатковій частині цього балансу вказують загальну суму витрат, здійснюваних суб’єктами господарювання та по лінії бюджетної системи. Доходи зведеного бюджету України 2003 становили 75,2 млрд. грн. (1990 – 45,1 млрд. крб.), видатки – 75,7 млрд. грн. (1990 – 40,4 млрд. крб.); 2005 – 108 і 113 млрд. грн.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Баланс держави фінансовий зведений - Економічний словник