Фінансова наука

Фінансова наука – наука, яка на підставі діалектичного методу дослідження вивчає закони, закономірності та їх форми вияву у процесі діяльності різних економічних суб’єктів з приводу формування, обміну, розподілу і використання фінансових ресурсів і грошових коштів, а також шляхи ефективного використання таких ресурсів. Об’єктом дослідження Ф. н. є відносини економічної власності з приводу використання і привласнення основних елементів ВВП – загальної суми валових доходів і валових витрат, грошова вартість засобів виробництва,

прибутку, амортизаційних відрахувань тощо. Основними елементами діалектичного методу дослідження у Ф. н. є принцип суперечності (передбачає передусім чітке розмежування речового змісту і суспільної форми фінансів), принцип історизму (вимагає вивчення фінансових явищ і процесів та їх законів за конкретних історичних умов, зокрема процесу наповнення категорій “фінанси”, “прибуток”, “доходи держави”, “витрати держави” тощо елементами істотно нового або якісно нового змісту та ін.), системно-структурного підходу, кількісно-якісного аналізу тощо. Важливим завданням Ф. н. є пошук раціональних шляхів
оптимального поєднання інтересів усіх учасників створення ВВП, його розподілу (в т. ч. перерозподілу), основних напрямів і засобів використання на практиці отриманих нею результатів наукових досліджень, насамперед обгрунтування фінансової політики держави. Найважливішими розділами Ф. н. є наука про державний бюджет, в т. ч. доходи і видатки держави (різних її ланок), наука про фінанси підприємницьких структур (підприємств, фірм, компаній), наука про державний кредит та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фінансова наука - Економічний словник