БУДОВА ТЕКСТУ. СКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ЗА ПОДАНИМ ЗАЧИНОМ І КІНЦІВКОЮ

Мета: розширити знання учнів про текст; удосконалювати вміння визначати основні частини тексту; розвивати вміння будувати текст за поданими частинами; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати самостійність, уважність.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота з деформованим текстом

– Розмістіть у правильному порядку частини міркування.

[ ] Адже скільки про її кмітливість казок складено, скільки про винахідливість розказано.

[ ] Дійсно, хитрюща руда проноза.

[ ] Здавна лисицю

вважали найхитрішим звіром.

– Які характерні ознаки має текст-міркування?

– Коли використовують тексти-міркування?

2. Каліграфічна хвилинка

Загадка

Є у мене вірний друг,

Має він чудовий слух.

Через поле і лісок

Подається голосок.

Він біжить по проводах:

Скажеш тут, а чути там. (Телефон)

– Запишіть каліграфічно.

Тт Тт тт ле фон телефон

3. Гра “Конструктор”

– Утворіть слова з частиною теле-.

– Запишіть спільнокореневі слова до слова телефон.

БУДОВА ТЕКСТУ. СКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ЗА ПОДАНИМ ЗАЧИНОМ І КІНЦІВКОЮ

До твого словничка

Телеграма – звістка, передана телеграфом; бланк

з текстом такого повідомлення.

Телеграф – апарат для передавання і приймання на відстані різних повідомлень.

– Запишіть каліграфічно ці слова.

4. “Коли так говорять?”. Робота з фразеологізмами

– Знайдіть відповідності та з’єднайте стрілками.

Зіпсований телефон

Довго і часто розмовляти по телефону

Висіти на телефоні

Неправильне повідомлення

Гарячий телефон

Довго розмовляти по телефону

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні ми продовжимо вивчати тему “Текст”. Пригадаємо, з яких основних частин він може складатися. Це важливо знати і використовувати у своєму усному і писемному мовленні, щоб тексти були послідовні і логічні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Гра “Збери врожай”

БУДОВА ТЕКСТУ. СКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ЗА ПОДАНИМ ЗАЧИНОМ І КІНЦІВКОЮ

– Перший ряд збирає сунички.

Другий ряд збирає помідори.

Третій ряд збирає груші.

– Які слова у вас вийшли? (Зачин, основна частина, кінцівка)

– Коли ви чули такі слова?

2. Робота за таблицею

Текст

Зачин

Називає тему висловлювання

Основна частина

Розкриває думку, намічену в зачині

Кінцівка

Завершує текст, підводить до висновку

3. Первинне закріплення

– Прочитайте текст.

Ось і останній серпневий день. Маленькому Петрикові до школи б іти, а він занедужав.

Боляче йому від думки, що всі завтра йтимуть уранці до школи, а він лежатиме.

От і світанок першого вересня. Ще тільки розвидняється, а Петрик уже не спить.

Зійшло сонце. Чує Петрик: ідуть діти, лунають веселі голоси. Защеміло серце.

Коли це скрипнули двері, хтось увійшов до кімнати. На дверях – учителька Марія Миколаївна, вона вчитиме його в першому класі. Усміхнулася вчителька, підійшла до Петрикового ліжка, поставила у велику вазу квітку.

І в Петрика сьогодні Перше вересня.

В. Сухомлинський

– Доберіть до тексту заголовок.

– З яких частин складається текст?

– Прочитайте зачин і кінцівку.

– Усно перекажіть основну частину.

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Вправа “На гостину до казки”

– З якої казки цей уривок?

Телесику, Телесику! Приплинь, приплинь до бережка! Дам я тобі їсти й пити!

– Пригадайте зачин і кінцівку цієї казки.

2. Робота в групах

– Прочитайте кінцівку тексту.

– Визначте за нею тип тексту: опис, розповідь, міркування.

… А коли немає дощу, земля висихає, трава і дерева вкриваються пилом і всі рослини чекають вологи. Тому дощ дуже потрібний землі.

– Складіть твердження і доказ.

– Прочитайте, що у вас вийшло.

3. Творча робота

– За поданим зачином і кінцівкою складіть і запишіть оповідання. Кожну частину тексту пишіть з абзацу!

Хлопчики йшли лісовою стежкою. Вечоріло. Гарно в лісі:, тиша, запахи трав, квітів!

Хлопчики щиро подякували лісникові за гостинність.

4. Перевірка виконаної роботи

Заслухати 2-3 учнів.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що таке текст?

– З яких частин він складається?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


БУДОВА ТЕКСТУ. СКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ЗА ПОДАНИМ ЗАЧИНОМ І КІНЦІВКОЮ - Плани-конспекти уроків по українській мові