Права споживача

Права споживача – права громадян, які вони мають у зв’язку з придбанням за договором купівлі – продажу товарів для власних потреб у суб’єктів підприємництва (юридичних і фізичних осіб) або одержанням послуг чи робіт за договором підряду або іншим договором від виконавця – суб’єкта підприємництва. Права таких громадян (споживачів) визначаються Цивільним кодексом України, Законом України “Про захист прав споживачів” з наступними змінами і доповненнями, іншими законодавчими актами. Виходячи з презумпції непрофесійності

споживача – громадянина, в названому Законі встановлені особливі правила щодо захисту їхніх прав. Зокрема, споживачі мають право на: державний захист своїх прав; гарантований рівень споживання; належну якість та безпеку товарів; необхідну доступну та достовірну інформацію про якість і асортимент товарів; відшкодування збитків, завданих товарами (послугами, роботами) неналежної якості; надання на період ремонту придбаного товару іншого товару аналогічної моделі (марки, типу). При виявленні недоліків або фальсифікації товару протягом гарантійного чи іншого обов’язкового для сторін строку споживач має право
за своїм вибором вимагати від продавця (виготовлювача) або заміни аналогічним товаром належної якості, або відповідного зменшення його купівельної ціни, або безоплатного усунення недоліків товару чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення, або розірвання договору та відшкодування заподіяних збитків. Споживач (покупець) має також право на обмін товарів неналежної якості та повернення їх продав що без пояснення причин протягом 14 днів (не враховуючи дня купівлі) за умови збереження їхнього товарного вигляду та деяких інших умов.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Права споживача - Довідник з правознавства