Страховий ринок

Страховий ринок – сукупність організаційно-економічних і відносин економічної власності з приводу купівлі-продажу страхових послуг між страховиками, страхувальниками та посередниками. Основними елементами С. р. є попит і пропозиція, ціна страхових послуг, об’єкти та суб’єкти. Суб’єктами страхового ринку виступають не лише страховики і страхувальники, а й посередники – страхові агенти і страхові брокери, а також працівники страхових компаній, банки, агентства нерухомості, перестраховики та ін. Об’єктами С. р. є страхові послуги,

майно, наземний транспорт, кредитні і технічні ризики, страхування життя дітей тощо. Організаційно-економічні відносини у межах С. р. – це відносини з приводу організації діяльності страхових компаній різних форм власності, управління ними, процес оформлення купівлі-продажу страхових послуг у страховому договорі та ін. Відносини економічної власності – відносини з приводу встановлення цін на страхові послуги, оплати праці працівників страхової компанії, посередників, цін на різні види страхового забезпечення, встановлення різних систем тарифів та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Страховий ринок - Економічний словник