ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

РОЗДІЛ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

ТЕМА 2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

УРОК 34. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Тема. Поняття фізико-географічного районування. Карта фізико-географічного районування України. Наукове і практичне значення природного районування

Навчальна мета: сформувати знання про одиниці фізико-географічного районування; пояснити наукове та практичне значення природного районування; з’ясувати виділення одиниць фізико-географічного районування на території України; сформувати

практичні навички роботи з картою фізико-географічного районування.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, карта ландшафтів, карта фізико-географічного районування України.

Опорні та базові поняття: ландшафт, рельєф, клімат, тип рослинності, широтна зональність, висотна поясність, фізико-географічні: країна, зона, підзона, край, область, фізико-географічне районування.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

1. Назвіть одиниці класифікації ландшафтів. За якими переважними

факторами вони виділяються?

2. За картою ландшафтів назвіть один з ландшафтів України. Розкажіть, яку місцевість ви уявляєте собі за його назвою.

3. Які ландшафти характерні для нашої місцевості?

4. Чим відрізняються зональні та азональні ПК Землі? Наведіть приклади.

5. Чим обумовлене формування на Землі різних природних зон та висотних поясів?

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Вивчаючи географію материків та океанів, а тепер і географію України, ви могли помітити, що, попри все розмаїття ПК, між ними можна знайти ознаки подібності. Тому, вивчивши певний ПК, наприклад, з метою побудови траси, можна його ознаки “перенести” на інші подібні ПК. Але спочатку вчені повинні визначити ПК, нанести їх на карти та поступово здійснювати різнорівневу систематизацію. Тобто слід виконати фізико-географічне районування і створити карту фізико-географічного районування.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Одиниці фізико-географічного районування

Перші наукові праці з природного районування території України створили в 1922 р. на основі геолого-геоморфологічних ознак П. А. Тутковський, Б. Л. Личков.

Сучасне районування – результат багаторічної праці вчених всієї країни, яке грунтується на ландшафтному принципі з урахуванням історії їх розвитку, оцінки впливу на них господарської діяльності.

Таким чином при створенні карти фізико-географічного районування за основу береться карта ландшафтів.

Одиниці фізико-географічного районування виділяються з урахуванням зональних та азональних факторів.

– Фізико-географічна країна відповідає класу ландшафтів – визначається за впливом тектонічного та кліматичного факторів.

– Фізико-географічна зона відповідає типу ландшафтів – за показниками забезпеченості теплом та вологою.

– Фізико-географічна підзона відповідає підтипу ландшафтів.

– Фізико-географічний край (провінція) – за ступенем континентальності клімату та неоднорідності поверхні.

– Фізико-географічна область – відповідно до тектонічних структур, висоти над рівнем моря, розчленованості рельєфу.

– Фізико-географічний район відповідає виду ландшафтів.

2. Фізико-географічні одиниці України

– Країни: Східноєвропейська рівнинна (південний захід), Карпатська гірська (східна частина), Кримська гірська.

– Зони в межах рівнинної країни: мішанолісова, лісостепова, степова.

– Підзони в межах зони степу: північностепова, середньостепова, південностепова (сухостепова).

– Краї в межах зон та підзон: 1 в зоні мішаних лісів; 4 в лісостепу; 4 в північностеповій підзоні, 1 в середньостеповій підзоні, 2 в сухостеповій підзоні.

– Області в межах країв рівнинної країни (46, за іншими даними 47) та в межах гірських країн (7 – у Карпатах та 3 – у Кримських горах).

V. Закріплення вивченого матеріалу

– Назвіть та покажіть на карті фізико-географічні зони України.

– На які менші ПТК вони поділяються (в ієрархічному порядку)?

– За якими факторами зони поділяються на підзони, зони та підзони – на краї, краї – на області та райони?

– На контурній карті позначте межі фізико-географічних країн та зон на території України.

VI. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Уважніше ознайомитись з картою фізико-географічного районування України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ - Плани-конспекти уроків по географії