Природні комплекси і фізико-географічне районування

Географія
Фізична географія України

Природні комплекси і фізико-географічне районування

Природно-територіальній комплекс (ПТК), або ландшафт, – це територія, для якої притаманне певне сполучення природних компонентів, що взаємодіють й утворюють єдину систему.
Найбільшим природним комплексом є Географічна оболонка. Сонце освітлює й нагріває Землю нерівномірно. Тому температура повітря змінюється залежно від географічної широти (від екватора до полюсів). Різне співвідношення водних мас і суходолу, різноманітні рельєф і

рослинність – усе це сприяє поділу географічної оболонки на менші природні комплекси – материки й океани, які, у свою чергу, поділяються на ще дрібніші – фізико-географічні країни. Рівнинна територія України – це частина Східноєвропейської фізико-географічної країни. Карпати і Кримські гори – це дві гірські фізико-географічні країни.
У межах фізико-географічних країн виділяютьсь зональні ПТК, які відрізняються кліматичними умовами.
На рівнинній території України можна виділити природні зони мішаних лісів, Лісостепу Та степу (рис. 31).
Природні комплекси і фізико географічне районування
Зональність може порушуватись
азональністю, тобто поширенням природного явища, не пов’язаного із зональними особливостями території.
Природні комплекси і фізико географічне районування
Рис. 31. Фізико-географічне районування України
Складовою частиною природних зон є підзона. У степовій зоні України виділяються Північностепова і Південностепова підзони. У свою чергу, в зонах і підзонах виділяють фізико-географічні провінції. Наприклад, Лісостепова зона поділяється на Західноукраїнську, Дністровсько-Дніпровську, Лівобережно-Дніпровську, Середньоруську провінції, які складаються з більш дрібних одиниць – фізико-географічних областей, а ті, у свою чергу,- із фізико-географічних районів, місцевостей, урочищ. Області та райони можна виділити за геологічним складом гірських порід, тектонічною будовою, рельєфом території, тобто за азональними ознаками. Важливо те, що незалежно від розміру всі компоненти цих комплексів тісно пов’язані один з одним, але зберігають при цьому свою індивідуальність.
Водними природними комплексами є Чорне й Азовське моря.
Природно-територіальні комплекси змінюються внаслідок господарської діяльності людини, тобто з’являються антропогенні ландшафти. До них належать мисливські угіддя (слабо змінені), рілля, дрібні поселення (змінені), міста, розробка корисних копалин (сильно змінені), паркова зона, “зелена зона” навколо міст (поліпшені).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Природні комплекси і фізико-географічне районування - Довідник з географії