Географічне положення. Природні умови й ресурси області

Розділ 5 ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЄЇ ОБЛАСТІ

Пригадайте: на території нашої держави є 24 “свої” області, а ще “своя” автономна республіка! У кожній з них, мов у краплині води, віддзеркалюються спільні успіхи і негаразди нашої держави. Ось чому важливо знати стан природи і господарства своєї області, бути в курсі соціально-економічних запитів її населення. Адже часто саме “на місцях” помітніші не лише певні проблеми, а й певні способи їх вирішення.

Складаючи географічну характеристику

своєї області, варто зіставляти одержані дані з такими самими характеристиками інших областей. Порівнюйте переваги або недоліки у соціально-економічній сфері вашої області на тлі решти областей. Робіть висновки і пропонуйте вирішення виявлених проблем. При цьому пам’ятайте про власну відповідальність за те, що може статися на вашій малій батьківщині.

§48. Географічне положення. Природні умови й ресурси області

Географічна розминка

Пригадайте, що спільного та відмінного у фізико-географічному та економіко-географічному положенні.

Дайте визначення поняття “природні ресурси” і назвіть

їхні види.

Особливості географічного положення. Географічне положення своєї області потрібно розглядати, враховуючи особливості фізико – географічного й економіко-географічного положення. Лише за таких умов можна з’ясувати, як впливає географічне положення на розвиток господарства кожної з областей та АР Крим і чим визначається їхня господарська спеціалізація (мал. 159). Перше уявлення про передумови такої спеціалізації надає розташування області (або АР Крим) у межах тієї чи іншої природної зони. Зауважимо, що адміністративна область має чіткі кордони, які зазвичай не збігаються з природними межами. Тому деякі області розташовані повністю у межах однієї зони, а інші, подібно до АР Крим, окремими своїми частинами “заходять” у різні природні зони.

Географічне положення. Природні умови й ресурси області

Мал. 159. АР Крим володіє потужними рекреаційними ресурсами, що дають змогу розвивати тут туристичну інфраструктуру

Практичне завдання

Визначте природну зону (зони), у межах якої розташована ваша адміністративна область (або АР Крим).

Поширенню території області за межі однієї природної зони нерідко сприяє значна площа адміністративної одиниці. Так, найбільша за площею Одеська (33,3 тис. км2) область простягається у межах лісостепової і степової природних зон. Так само у двох природних зонах – мішаних лісів і лісостепу – розташована й Чернігівська область.

Області, розташовані у межах різних природних зон, мають різноманітніші природні умови і, як наслідок, передумови розвитку багатогалузевого сільського господарства. Утім подібна різноманітність може бути пов’язана і з розташуванням області (автономної республіки) на стику двох природних країн. Прикладом є, зокрема, найменша за площею Чернівецька (8,1 тис. км2) область. Її північна частина міститься у межах Східноєвропейської фізико-географічної країни, а південна – у межах фізико-географічної країни Українські Карпати. Так само поєднання рівнинних і гірських ландшафтів характерне для порівняно невеликої Івано-Франківської області (13,9 тис. км2). Не менш різноманітні природні умови, що впливають на спеціалізацію економіки, притаманні й АР Крим, яка розташована також на стику двох природних країн і двох природних зон, які до того ж належать до різних географічних поясів.

Водночас з особливостями фізико-географічного положення вкрай важливо визначити й особливості економіко-географічного положення області. Серед таких важливе економічне значення має вихід до морів і наявність водних транспортних шляхів. З огляду на де звертають на себе увагу переваги передусім південних областей, як-от: Одеської, Миколаївської, Херсонської, а також АР Крим. Вони мають безпосередній вихід до Чорного моря, а через нього до Середземномор’я і далі у Світовий океан. Так само мають певні переваги й центрально-східні області – Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська, які через Дніпровську, Південнобузьку та Дністровську річкові системи першими серед багатьох інших забезпечують собі зв’язок з чорноморсько-середземноморським басейном. Додамо, що Херсонська, Запорізька і Донецька області забезпечені морськими портами на узбережжі Азовського моря.

З огляду на геополітичне положення певні переваги щодо розвитку економіки можуть мати прикордонні області. На заході такі області налагоджують тісні контакти із зарубіжними сусідами – членами Європейського Союзу. На півночі і сході прикордонні області підтримують взаємовигідні відносини з країнами – членами СНД.

Природні умови й ресурси. Природні умови, як ви вже знаєте, помітно впливають передусім на сільське господарство. Як саме це проявляється в межах саме вашої області, можна з’ясувати, звернувшись до карти географічного атласу “Агрокліматичне районування”.

Слід враховувати, що навіть за сприятливих агрокліматичних умов несприятливі природні процеси і явища, які можуть мати місце на території вашої області, значною мірою ускладнюватимуть господарювання. Тому з’ясуйте, чи не є характерними для вашої області, наприклад, ерозійні процеси (як-от у Донецькій, Житомирській або Черкаській областях), тривалі посухи і пилові бурі (як-от у Одеській, Херсонській, Запорізькій областях), суховії (як-от у Миколаївській або Дніпропетровській областях), зливові дощі й катастрофічні паводки (як-от у гірських районах Львівської та Івано-Франківської областей), заболочування (як-от у Волинській, Рівненській або Чернігівській областях) і землетруси (як-от у Закарпатській області або АР Крим) тощо.

Реали сьогодення

Звідки збитки. Упродовж 22-28 липня 2008 року у Карпатах, на території прикарпатських областей і в Закарпатті пройшли зливи. Кількість опадів, які випали за цей період, сягнула до 310 мм у Львівській, до 351 мм у Івано-Франківській, до 107 мм у Тернопільській областях і становила 110-250 % місячної норми опадів. Наслідком злив стали катастрофічні паводки, які завдали збитків на суму близько 6 млрд грн.

Проблема

Руйнівної дії повеней і паводків зазнає 27 % території України, де мешкає майже третина населення. У Прикарпатському регіоні катастрофічні паводки за останні 10 років завдали збитків на суму понад 8 млрд грн. Чи можна, на вашу думку, якщо не усунути, то зменшити негативні наслідки цих природних явищ?

Безперечно, важливе економічне значення мають не лише природні умови, а й природні ресурси, якими володіє область. Зважаючи на це, слід проаналізувати природно-ресурсний потенціал своєї області (див. таблицю). Йдеться про сукупність природних ресурсів, наявних в області і які можна використати для розвитку господарства.

Практичне завдання

Проаналізуйте таблицю і визначте, на які саме ресурси багата ваша область, пояснивши, як вони можуть бути використані в господарстві.

Природно-ресурсний потенціал адміністративних областей України

Область

(АР)

Складові природно-ресурсного потенціалу (в %)

Мінеральні

Ресурси

Водні

Ресурси

Земельні

Ресурси

Лісові

Ресурси

Фауні

Стичні

Ресурси

Рекре

Аційні

Ресурси

АР Крим

10,0

19,3

39,0

1,8

0,3

29,6

Вінницька

2,1

9,7

79,1

3,5

0,5

5,1

Волинська

1,0

18,0

35,2

16,2

0,4

9,2

Дніпропетровська

68,9

4,8

21,3

0,3

0,4

4,3

Донецька

72,8

4,8

16,8

0,4

0,1

5,1

Житомирська

5,5

15,9

59,8

12,6

0,7

9,5

Закарпатська

3,0

31,5

19,4

17,4

0,1

28,6

Запорізька

20,4

20,1

49,7

0,7

0,7

8,4

Івано-Франківська

7,5

33,3

24,1

17,6

0,1

17,4

Київська

3,8

12,3

59,5

5,5

0,5

18,4

Кіровградська

10,8

11,9

70,3

1,6

0,6

4,8

Луганська

73,8

6,8

13,8

0,8

0,2

4,6

Львівська

22,5

22,7

29,3

11,1

0,2

14,3

Миколаївська

2,8

23,2

66,7

0,5

1,0

5,9

Одеська

1,8

11,1

71,8

1,3

0,5

13,5

Полтавська

11,5

11,0

68,1

2,9

1,1

5,4

Рівненська

5,0

16,4

55,0

16,1

0,7

6,8

Сумська

3,4

15,9

65,3

7,6

1,1

6.7

Тернопільська

1,2

13,6

75,0

4,7

0,2

5,3

Харківська

14,2

11,4

54,6

3,9

0,6

15,3

Херсонська

1,6

22,7

67,1

1,0

1,2

6,4

Хмельницька

3,5

13,8

72,6

3,0

0,4

5,9

Черкаська

5,8

12,7

67,7

4,6

0,9

8,3

Чернівецька

5,2

18,3

50,0

12,6

0,2

13,7

Чернігівська

10,8

12,9

59,1

6,7

1,0

9,5

Усього по Україні

28,3

13,1

44,4

4,2

0,5

9,5

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Характеристика географічного положення своєї області передбачає виявлення особливостей фізико-географічного й економіко-географічного положення.

Природні умови можуть полегшувати або ускладнювати ведення сільського господарства.

Природно-ресурсний потенціал областей неоднорідний.

Ключові терміни і поняття

Область географічне положення природні умови і ресурси природно-ресурсний потенціал

Самоперевірка

Порівняйте природно-ресурсний потенціал своєї області і сусідніх областей, визначивши лідера і аутсайдера.

Визначте несприятливі природні процеси і явища, що ускладнюють розвиток господарства на території вашої області.

Охарактеризуйте значення геополітичного положення своєї області. Назвіть основні особливості географічного положення своєї області, які створюють передумови щодо напрямків розвитку її господарства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Географічне положення. Природні умови й ресурси області - Географія