ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ – РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів. Розмноження – здатність організму залишати потомство, тобто відтворювати собі подібних. У природі існують два типи розмноження організмів: безстатеве та статеве.

Безстатеве розмноження – утворення нового організму з однієї або групи клітин вихідного материнського організму. У цьому випадку в розмноженні бере участь

тільки одна батьківська особина, що передає свою спадкову інформацію дочірнім організмам. В основі безстатевого розмноження лежить мітоз. Зустрічається декілька форм безстатевого розмноження.

Простий поділ, або розподіл навпіл, характерний для одноклітинних організмів. З однієї клітини шляхом мітозу утворюються дві дочірні, кожна з яких стає новим організмом.

Брунькування – форма безстатевого розмноження, під час якого від батьківської особини відокремлюється дочірній організм. Така форма характерна для грибів, гідри і деяких інших тварин.

У спорових рослин (водоростей, мохів, папоротей) розмноження

відбувається спорами, спеціалізованими клітинами, що утворюються в материнському організмі. Кожна спора, проростаючи, дає початок новому організму.

Вегетативне розмноження – різновидність безстатевого розмноження окремими органами, частинами органів або тіла. Воно грунтується на здатності організмів відновлювати відсутні частини тіла – регенерації. Поширене і рослин (розмноження стеблами, листям, пагонами), у нижчих безхребетних тварин (кишковопорожнинних, плоских червів).

Статеве розмноження – утворення нового організму за участю двох батьківських організмів. Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин – гамет чоловічого і жіночого організму. Новий організм несе спадкову інформацію обох батьків. Статеві клітини формуються в результаті особливого типу поділу, при якому число хромосом у клітинах, що утворюються внаслідок поділу, у два рази менше, ніж у вихідній материнській клітині. Таким чином, гамети мають удвічі меншу кількість хромосом. В результаті злиття двох гамет кількість хромосом у клітині, що знову утворилася, – зиготі, збільшується у два рази, тобто відновлюється, причому одна половина усіх хромосом є батьківською, інша – материнською.

Хромосомний набір клітин. У клітинах більшості організмів хромосоми парні. Парні хромосоми, однакові за формою, розмірами і спадковою інформацією, називаються гомологічними, а подвійний, парний набір хромосом,- диплоїдним (2n). У деяких клітинах і організмах міститься одинарний, гаплоїдний набір хромосом (п). У цьому випадку однакових гомологічних хромосом немає.

Кількість хромосом для кожного виду організмів стала. Так, у клітинах людини – 46 хромосом (23 пари), голуба – 80 (40 пар), дощового черв’яка – 36 (18 пар), пшениці – 28 (14 пар). Ці організми мають диплоїдний набір хромосом. Деякі організми, такі як водорості, мохи, гриби, мають одинарний, гаплоїдний набір хромосом. Гаплоїдний набір позначають літерою n, диплоїдний – 2n.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ – РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ - Довідник з біології