Функціональний підхід у менеджменті

Функціональний підхід у менеджменті – підхід, що базується на комплексному вивченні основних функцій (якостей, властивостей) управлінської системи, узгоджене використання яких сприяє досягненню тактичних і стратегічних цілей підприємств, фірм і компаній. Основними етапами впровадження Ф. п. у м. є: 1) системна класифікація різних типів (загальних, зовнішніх, внутрішніх та ін.) функцій менеджменту; 2) формування оптимальної моделі взаємозв’язків (взаємозалежностей різних видів функцій формування найраціональнішої моделі побудови управлінської

діяльності підприємства, фірми, компанії, передусім управління їх функціональними підрозділами). На підставі загальних функцій управління (планування, організації, координації, мотивації, контролю та реалізації власності і влади) менеджери виконують такі основні функції: 1) функції маркетингу – маркетингові дослідження тощо (див. Функції маркетингу); 2) визначення напрямів і способів діяльності з іншими підприємствами-постачальниками та вищестоящими органами; 3) обгрунтування конкретних функцій менеджменту залежно від стратегічної мети підприємства; 4) формування організаційної структури підприємства, фірми, компанії та її вдосконалення у процесі функціонування і розвитку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Функціональний підхід у менеджменті - Економічний словник