Градусна сітка на глобусі та географічній карті

Розділ ІІ ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

§ 14. Градусна сітка на глобусі та географічній карті

Пригадайте, які лінії є на глобусі й географічних картах.

Градусна сітка. Сітка на глобусі або карті, утворена паралелями й меридіанами, які проведено через певну кількість градусів, називається градусною сіткою (мал. 36). Для визначення положення точки на прямій, площині чи в просторі існує загальноприйнятий спосіб, який у науці називають методом координат.

Довжина Г будь-якого меридіана приблизно становить 40 000 : 360° = і 11 км (40 000 км – коло Землі,

1° дуги – 1/360 частина кола). Довжина 1° в кілометрах на різних паралелях неоднакова. Вона часто позначена біля рамок карти в шкільних атласах.

– Знайдіть на фізичній карті півкуль в атласі цифри позначень довжини на різних паралелях.

Уявна лінія, навколо якої відбувається добове обертання Землі, називається земною віссю. Точки перетину умовної земної осі з поверхнею Землі називаються полюсами (Північний і Південний).

Екватор (з латин, вирівнювач) – уявна лінія, що проходить на однаковій відстані від полюсів і поділяє Землю на дві півкулі: Північну й Південну.

Паралелі – умовні лінії, проведені

на карті й глобусі паралельно до екватора.

Градусна сітка на глобусі та географічній карті

Мал. 36 Градусна сітка на карті

Градусна сітка на глобусі та географічній карті

Мал. 37. Градусна сітка на глобусі

Меридіани – умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого.

Полюси на відміну від інших точок поверхні Землі не обертаються навколо земної осі. На Північному й Південному географічних полюсах сходяться всі земні меридіани.

На глобусі лінії меридіанів (з латин, полуденний) – мають однакову довжину (мал. 37). За сучасними даними, довжина кожного меридіана Землі становить 20 004 275 м. Перпендикулярно до меридіанів проходять паралелі – лінії, усі точки яких однаково віддалені від географічного полюса. Довжини паралелей зменшуються з віддаленням їх від екватора до полюсів.

Лінії меридіанів і паралелей необхідні для орієнтування. Вони вказують напрямок на основні сторони горизонту. Лінії паралелей указують напрямок “схід-захід”, а лінії меридіанів – “північ-південь”. За їх допомогою можна описати положення об’єкта на Землі.

Через будь-яку точку земної поверхні проходить своя паралель і свій меридіан.

Повторимо головне

– Уявна лінія, навколо якої відбувається добове обертання Землі, називається земною віссю.

– Точки перетину умовної земної осі з поверхнею Землі називаються полюсами (Північний і Південний).

– Екватор – уявна лінія, що проходить на однаковій відстані від полюсів і поділяє Землю на дві півкулі: Північну та Південну.

– Паралелі – умовні лінії, проведені на карті й глобусі паралельно до екватора.

– Меридіани – умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого.

– Екватор, паралелі й меридіани утворюють градусну сітку Землі.

– Лінії паралелей указують напрямок “схід-захід”. а лінії меридіанів – “північ-південь”.

– Через будь-яку точку земної поверхні проходить своя паралель і свій меридіан.

Ключові терміни і поняття

– Паралель, меридіан, екватор, полюси, градусна сітка.

Запитання та завдання

1. У якій півкулі розміщена Україна?

2. Від якої точки поверхні Землі можна почати рухатися тільки в південному напрямку?

3. Назвіть північні материки нашої планети.

4. Чому довжина 1і у кілометрах на різних паралелях неоднакова?

Знайдіть на глобусі та карті світу річку, яка двічі на своєму шляху перетинає екватор.

Дослідіть, чи є на глобусі (карті) такі материки, які повністю розміщені в Південній півкулі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Градусна сітка на глобусі та географічній карті - Географія