Ліквідація

Ліквідація (лат. liguidatio – закінчення справи) – припинення діяльності підприємства, внаслідок якого все його майно перетворюється на реалізаційні засоби. Підставою для Л. є непрацездатність або смерть підприємця, вихід одного чи групи учасників з відкритого торговельного товариства, суперечки компаньйонів або спадкоємців, досягнення мети підприємства, нестача сировини та ін. Процес Л. контролюється самим підприємством, попередніми учасниками, керівниками справи або членами правління. Решта майна фірми розподіляється пропорційно внескам капіталу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ліквідація - Економічний словник