Право власності господарських товариств

Право власності господарських товариств – право на володіння, розпорядження і користування майном, що надане акціонерним товариствам, товариствам з обмеженою і з додатковою відповідальністю, повним, командитним та довірчим товариствам. Об’єктами П. в. г. т. як юридичної особи є майно, передане йому у власність засновниками й учасниками, продукція, вироблена товариством у результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на законних підставах. Майном, яке передається засновниками й учасниками у власність товариства, можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, результати інтелектуальної діяльності, кошти, в тому числі в іноземній валюті. П. в. г. т. здійснюється вищими органами управління (загальні збори засновників або акціонерів). Це право припиняється з моменту припинення діяльності самих товариств на підставах, зазначених у ст. 19 Закону України “Про господарські товариства”. В інших правових системах господарські товариства є суб’єктами права приватної власності як юридичні особи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Право власності господарських товариств - Довідник з правознавства