МАРЖИНАЛИЗМ

Історія економічних вчень

СЛОВНИК

МАРЖИНАЛИЗМ (від фр. mazjinal – “межа”, “граничний”, “додатковий”) – напрям економічної думки 70-90-х років XIX ст., що включає концепції австрійської, математичної, кембриджської й американської шкіл в економічній теорії. Для нього характерне застосування в економічному аналізі граничних (маржинальних) величин, принципів причиново-наслідкового (австрійська школа) і функціонального (інші школи маржиналізму) аналізів, суб’єктивний підхід до явищ і процесів економічного життя. У 90-х роках XIX ст. на грунті маржиналізму виник неокласичний напрям в економічній теорії – “економікс”. (Попередниками маржиналістських досліджень у 40-50-х роках XIX ст. були Й. Г. Тюнен і Г. Г. Госсен із Німеччини, а також А. Курно з Франції, які вперше застосували граничний аналіз.)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МАРЖИНАЛИЗМ - Економічні учення