Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92-101)

Тема. Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92-101).

Мета. Систематизувати знання учнів про множення числа на добуток; вдосконалювати обчислювальні навички; формувати вміння множити на розрядні числа різними способами, добирати числові дані та розв’язувати складені задачі вивчених типів; знаходити значення буквених виразів; розвивати вміння аналізувати, робити висновки.

Обладнання. Таблиці усних обчислень; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1.

Перевірка домашнього завдання.

Пояснити, про що дізнаємося, якщо знайдемо значення поданих у № 91 виразів.

(1) 616 : 4 = 154 (г.) – залишилося у кіоску;

2) 616 + 616 : 4 = 870 (г.) – привезли у кіоск;

3) 616 – 616 : 4 = 462 (г.) – па стільки більше продали газет, ніж залишилося.)

2. Усні обчислення.

А) Кожне із чисел збільшити в 10 разів.

5, 8, 12, 10, 36, 99, 30.

Б) Кожне із чисел зменшити в 100 разів.

300, 800, 500, 200, 900, 100, 1000.

В) Гра “Хто швидше?”

Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92 101)

Г) Гра “Фотограф”.

– Розгляньте і запам’ятайте числовий ряд (= 5 с):

3, 7, 6, 4, 9, 1.

– Знайдіть суму цих чисел.

– Збільшіть його

у 10 разів. Яке число отримали? (300)

3. Математичний диктант.

– Запишіть числа у вигляді добутку за зразком:

Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92 101)

– Суму чисел 150 і 300 зменште у 10 разів.

– Добуток чисел 11 і 2 збільште у 10 разів.

– Різницю чисел 840 і 340 зменште у 100 разів.

– Частку чисел 50 і 10 збільште у 100 разів.

II. Повторення множення числа на добуток. Усне і письмове множення на розрядні числа.

1. Усне виконання завдання № 93.

2. Робота з таблицею.

Учні розглядають записи і пояснюють, як можна множити число на добуток.

3. Усне виконання завдання № 94.

– Порівняйте усний і письмовий способи множення на розрядні числа.

– Чому другий множник при письмовому множенні зміщено вправо?

Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92 101)

4. Виконання завдання № 95 (з коментуванням).

(Результати обчислень: 960: 690; 800; 720; 900.)

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

А) Розв’язування задачі № 96.

Учні розв’язують задачу і визначають, який з буквених виразів є розв’язанням задач такого виду.

(Розв’язання: 25 – 20 + 15 – 10 = 650 (кг). а – в + с – k. )

Б) Задачі № 97 (1, 2).

Учні добирають числові дані, складають і розв’язують задачі. (Роботу можна проводити в парах або групах.)

2. Розв’язування рівнянь № 98 (за варіантами).

Варіант 1 – верхній рядок.

Варіант 2 – нижній рядок.

3. Складання виразів за схемами (№ 99*).

– Складіть за схемами і знайдіть значення буквених виразів.

((12 + 7) – 40= 760; 40 : (12 – 7) = 8; 40 – (12 – 7) = 35.)

IV. Підсумок уроку.

– Обчисліть з коментуванням.

22 – 40 18 – 60 36 – 30

V. Домашнє завдання.

№№ 100, 101 (с. 16).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92-101) - Плани-конспекти уроків по математиці