Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814-822)

Тема. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814-822).

Мета. Закріплювати вміння учнів виконувати усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа; удосконалювати вміння розв’язувати складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа.

Обладнання. Таблиця “Множення багатоцифрових чисел на круглі числа”; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль,

корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А) Пояснити розв’язання задачі № 812.

(Розв’язання:

1) 24 – 3 = 72 (кг) – було сиру в пекарні;

2) 24 + 36 = 60 (кг) – витратили;

3) 72 – 60 = (2 (кг) – залишилося.)

Б) Прочитати складений вираз і його значення (№ 813).

((123 456 + 789) – 123 456 : 3 = 83 093)

2. Усні обчислення.

А) Порівняйте:

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822) і Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822); Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822) і Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822); Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822) і Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822); Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822) і Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822)

– Що ви порівнювали? (Дроби.)

До якої частини мови належать дроби? (Числівники.)

– До яких числівників за значенням відносяться ці дроби? (До кількісних.)

Б) Обчислити зручним способом (вирази записати на дошці заздалегідь).

8 – 7 – 5 (= 280) 2 – 4 – 25 – 5 (= 1000)

15 – 7 – 4 (= 420) 5 – 9 – 2 – 6 (= 540)

В)* У пекарні на приготування пасок витратили 36 кг сиру, що становить Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822) всього сиру, що був у пекарні. Скільки всього кілограмів сиру було в пекарні спочатку?

(36 : 2 – 3 = 54 (кг).)

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822)

Г) Вправа № 814.

3. Завдання для опитування (за вибором учнів).

№ 1

1) На поливання огірків витратили 80 л води, що становило п’яту частину води, яка була спочатку в бочці. Потім витратили ще 150 л води на поливання помідорів. Скільки літрів води залишилося в бочці? (170 л.)

2) 21 м 42 см : 9 (= 2 м 38 см)

№ 2

1) У магазині було 420 кг круп. Першого дня продали Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822), а другого Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822) усіх круп. Скільки кілограмів круп залишилося в магазині? (Відповідь: 48 кг.)

2) 16 м 66 см : 7 (= 2 м 38 см)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за таблицею).

Щоб обчислити вираз 3200 – 20. числа подамо у вигляді двох добутків, у кожному з яких один із множників – розрядне число (3200 = 32 – 100; 20 = 2 – 10).

Використаємо переставний і сполучний закони дії множення:

(32 – 2) – (100 – 10) = 64 – 1000 = 64000.

2. Первинне закріплення (за вправою № 815).

3. Виконання завдання № 816.

А) Перші два вирази обчислюють із записом на дошці з детальним поясненням, решту – самостійно.

(Результати обчислень: 650; 660; 30000; 32000; 960000; 2400.)

Б) Вирази на дві дії обчислюють з коментуванням.

160 – 40 + 1000 = 6400 + 1000 = 7400;

500 – 400 – 100000 = 200 000 – 100 000 = 100 000.

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

А) Задача № 817.

Учні працюють самостійно. Розв’язання задачі звіряють із записом на дошці.

(Розв’язання:

1) 720 : 9 – 2 = 160 (кг) – продали рису 1-го дня;

2) 720 : 5 – 3 = 432 (кг) – продали рису 2-го дня;

3) 160 + 432 = 592 (кг) – продали рису за дна дні.)

Б) Задача № 818.

Учні з високим і достатнім рівнем знань розв’язують задачу самостійно, решта – під керівництвом учителя.

Після аналізу задачі виконують її короткий запис.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822)

(Розв’язання: I) 180 : 6 = 30 (км) – пройшов турист 1-го дня;

2) 30 : 5 – 4 = 24 (км) – пройшов турист 2-го дня;

3) 30 + 24 = 54 (км) – пройшов турист за два дні;

4) 180 – 54 = 126 (км) – залишилося пройти туристу.)

В) Задача № 820.

Учні з високим рівнем знань розв’язують задачу самостійно, з достатнім рівнем знань – після виконання короткого запису задачі, решта – після складання плану розв’язування задачі.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розвязання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814 822)

План

1) Скільки всього ящиків помідорів зібрала господарка?

2) Скільки кілограмів помідорів в одному ящику?

(Розв’язання:

1) 4 + 2 = 6 (ящ.);

2) 60 : 6 = 10 (кг).)

(Відповідь: в одному ящику 10 кг помідорів.)

2. Обчислення значень виразів.

А) Виконання завдання № 819.

Учитель звертає увагу учнів на виконання перевірки обчислень оберненими діями до даних.

– Якою дією перевіримо обчислення першого виразу? (Множенням.) Другого виразу? (Діленням.) Третього? (Додаванням.) Четвертого? (Множенням.)

(Результати обчислень: 4112; 185270; 1720; 2 м 38 см.)

Б) Виконання дій з іменованими числами.

10 ц 8 кг – 1 ц 05 кг : 3 = 1008 кг – 35 кг = 973 кг = 9 ц 73 кг;

(3 т – 8 ц) – 2 = (30 ц – 8 ц) – 2 = 22 ц – 2 = 44 ц.

IV. Підсумок уроку.

– Обчисліть:

2100 – 400 (= 840 000)

500 – 600 (= 300 000)

20 – 4000 (= 80 000)

V. Домашнє завдання.

№№ 821, 822 (с. 134).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814-822) - Плани-конспекти уроків по математиці