Федеральна корпорація страхування депозитів

Федеральна корпорація страхування депозитів (ФКСД) 1990-2001 використовувала такі основні засоби С. б. д.: 1) банкрутства банків (бл. 500, причому майже 99% з них були ліквідовані; у 1980-1990 ці дані відповідно становили бл. 1020 і 94%), а іншим надавалась фінансова допомога у формі купівлі активів і прийняття відповідальності; 2) угоди з купівлі і прийняття відповідальності (відповідно бл. 425 і 795 банків); 3) надання трансфертів (бл. 130 і 43); 4) погашення застрахованих депозитів (майже 95 і 30 банків). Якщо банківський закон 1934 передбачав С. б. д. – членів ФКСД в обсязі

50% найбільших вкладів – 50 тис. дол. (до 10 тис. дол. – на 100%, від 10 до 40 тис. дол. – до 75%), то згідно з законом 1935 – 100% таких депозитів; банківський закон 1991 – 100% в сумі 100 тис. дол. Безпосередню виплату страхових відшкодувань здійснює у США Банківський страховий фонд (БІ). Цей же закон передбачав, що ФКСД могла отримати у казначействі позику в сумі до ЗО трлн дол. для покриття збитків неплатоспроможних банків і видачі застрахованих депозитів, причому позики слід повернути упродовж 15 років. Депозити позико-ощадних асоціацій застраховані у Фонді страхування таких асоціацій (ЗАЇР). На початку 2001 загальна сума застрахованих
депозитів у ВІР перевищувала 2,3 трлн дол., а кількість банків із такими (застрахованими) депозитами – 8590; у вА1Р – відповідно 753 млрд дол. і майже 1335 ощадних установ. У Великобританії розмір гарантій становить 75% суми депозиту, але не більше 20 тис. фунтів ст.; у Франції гарантуються вклади до 400 тис. франків; у Німеччині – 30% суми вкладу; в Канаді – 60 тис. канадських доларів на одного вкладника; в Польщі – 7 тис. євро повністю і до 3 тис. євро – в обсязі до 90%. В Україні С. б. д. розпочалось 1998, але гарантувалось лише 500 грн, 2005 – 5 тис. грн.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Федеральна корпорація страхування депозитів - Економічний словник