Стихійний характер економічного розвитку

Стихійний характер економічного розвитку – розвиток економічної системи, що базується на переважанні індивідуального типу (а отже, відповідних форм приватної власності) невеликих за масштабами підприємств, механізму вільної ринкової конкуренції (а отже, стихійного коливання попиту і пропозиції, стихійного переливання капіталу між галузями тощо), відсутності широкомасштабного державного регулювання, внаслідок чого економічні закони набувають стихійного характеру функціонування. Оскільки такі закони діють через суб’єктивну діяльність

товаровиробників, то недоцільно пояснювати С. х. е. р. ігноруванням в економічній діяльності і тих законів, які за цих умов діють подібно до стихійних сил природи. С. х. е. р. переважав в усіх докапіталістичних формаціях, а також на нижчій стадії розвитку капіталізму. Такий характер розвитку поступово послаблюється внаслідок інтенсивного розвитку колективних типів власності, збільшення масштабів капіталістичних підприємств (а отже, розширення меж планомірності та організованості), одержавлення продуктивних сил і, насамперед, господарського механізму та ін. чинників, які в сукупності спричиняють планомірний характер розвитку економічної системи капіталізму на вищому ступеню вищої стадії (див. Держава; Господарський механізм).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стихійний характер економічного розвитку - Економічний словник