Н у дієприкметниках та нн у прикметниках – Дієприкметник як особлива форма дієслова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієприкметник як особлива форма дієслова

Н у дієприкметниках та Нн у прикметниках

В українській мові слід відрізняти правопис дієприкметникових форм із суфіксами – ен-, – а/н – і схожих на них прикметників із суфіксами – е̍нн-, – а̍/нн-.

1. У дієприкметникових суфіксах – н-, – ен – завжди пишеться одна літера Н: Зроблений, визнаний, розсіяний, невпі̍знаний, нездо̍ланий, незлі̍чений, незрі̍вняний, неоці̍нений, неподо̍ланий, неприми̍рений, неска̍заний, нескі̍нчений.

2. Дві літери Нн пишемо в наголошених суфіксах – енн-, – а/нн – прикметників, які вказують на можливість чи неможливість дії або виражають найвищу міру вияву ознаки: невблага̍нний, невпізна̍нний, незбагне̍нний, нездола̍нний, незліче̍нний, незрівня̍нний, неоціне̍нний, неподола̍нний, непримире̍нний, несказа̍нний, нескінче̍нний, здорове̍нний, страше̍нний.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Н у дієприкметниках та нн у прикметниках – Дієприкметник як особлива форма дієслова - Довідник з української мови