ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
& 17. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

211. Прочитайте речення. До виділених слів поставте питання. Що в цих словах спільне з прикметником? З дієсловом?

1. Хто прийде на чужу землю непрошений, той піде додому покараний (Італійське прислів’я). 2. Розсипаний рис збереш, а втрачену честь не повернеш (Китайське прислів’я). 3. На тебе чекає протоптана твоїм народом дорога! (Кримськотатарське прислів’я). 3. Омріяне щастя лежить не в скрині, а в серці

(Українське прислів’я). 4. Не ломися в чужі, хай і розчинені двері! (Ірландське прислів’я).

– Від яких слів утворене слово дієприкметник? Чим, на вашу думку, можна пояснити таку назву форми дієслова?

ДІЄПРИКМЕТНИК – особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом:

Зроблений (такий, що його зробили);

Прочитаний (такий, що його прочитали);

Укритий (такий, що його вкрили);

Вишитий (такий, що його вишили);

Міцніючий (такий, що міцніє);

В’янучий (такий, що в’яне).

До прикметника дієприкметник подібний тим, що:

– відповідає на питання який? яка? яке? які?;

змінюється за родами, числами, відмінками;

– стоїть у тому ж роді, числі, відмінку, що й іменник, із яким пов’язаний за змістом;

– має такі ж відмінкові закінчення.

Дієприкметник має такі ознаки дієслова:

– час (теперішній і минулий): сяючий (теперішній час), потемнілий (минулий час);

– вид (доконаний і недоконаний): казаний (недоконаний), сказаний (доконаний);

– здатність мати при собі залежний від нього іменник (овіяний вітром), займенник (захоплений тобою) або прислівник (прочитаний виразно).

Отже, дієприкметник поєднує ознаки двох частин мови – дієслова та прикметника.

Початковою формою дієприкметника, як і прикметника, є форма називного відмінка однини чоловічого роду: сказаний, зроблений.

212. Прочитайте. У якій із колонок подано словосполучення, що містить дієприкметники? Свою думку доведіть.

Тихий спів

Стихаючий спів

Спів, який стихає

Жовте листя

Пожовкле листя

Листя, що пожовкло

Блискучі очі

Сяючі очі

Очі, що сяють

– Зі словосполученнями, що містять дієприкметники, складіть речення (усно).

213. Прочитайте. Визначте дієприкметники, поставте до кожного питання. Які ознаки прикметника властиві дієприкметнику? Що спільного в дієприкметника з дієсловом?

1. Осіння днина сонечком сповита (Г. Крячко). 2. Хмари – знизу ледь підсинені (Р. Качурівський). 3. Отут я стою під замисленим небом (Л. Костенко). 4. Далина овіяна туманом (М. Луків). 5. Вечір задуманий після дощу (М. Семенко). 6. На землю по зоряних сходах задуманий вечір зійшов (В. Сосюра). 7. Он сивими туманами димлять розбуджені карпатські полонини (Д. Луценко).

Якщо прикметники називають постійні ознаки предмета (білий, молодий), то дієприкметники виражають ознаки, які розвиваються в часі (біліючий – такий, що біліє; помолоділий – такий, що помолодів). Такі ознаки створюються дією або станом.

Отже, дієприкметник не тільки вказує на ознаку, а й виражає дію або стан, з якими ця ознака пов’язана. Тому дієприкметник – не окрема частина мови, а особлива форма дієслова.

У реченнях дієприкметник найчастіше є означенням: Дарований хліб швидко черствіє (Народна творчість).

Дієприкметником може виражатися і присудок: До доброї криниці стежка утоптана (Народна творчість).

214. Перепишіть, підкресліть члени речення. Визначте дієприкметники, з’ясуйте їхню синтаксичну роль.

1. Цвіла приморожена осінь (П. Перебийніс). 2. Стомлене сонце сіло спочити (О. Довгоп’ят). 3. Над умитим садом стоїть туман (В. Винниченко). 4. Сонце схоже на згасаюче багаття (М. Стельмах). 5. Зникли зорі на посмутнілім небі (М. Семенко). 6. Дзвінких доріг простелені дороги (О. Довгий). 7. Тут руками прадідів зігріта кожна грудка рідної землі (О. Лупій).

– Назвіть дієприкметники, вжиті в переносному значенні. Розкрийте це значення.

– Позначте в словах вивчені орфограми.

215. Прочитайте. Визначте дієприкметники, з’ясуйте рід, відмінок і число кожного. Випишіть дієприкметники, поставивши в початковій формі.

1. Оце посаджена рядами тополя, чорна, або ще її звуть українська (Олесь Гончар). 2. Давні греки були переконані, що тополя благотворно впливає на самопочуття та настрій людини (З Вікіпедії). 3. Здаля виглядає із балки тополя, як зламаний спис (В. Марсюк). 4. На краєчку поля виросла тополя, Шевченком оспівана, вітрами обвіяна, дощами омита, сонечком пригріта (Я. Козова). 5. Тополя шепоче у вікна відчинені (Г. Кириченко).

– Що уособлює тополя в усній народній творчості? Які почуття викликає у вас це дерево?

– Які художні твори про тополю вам відомі? У відповіді вживайте дієприкметники оспіваний, описаний, пояснений, розказаний, ставлячи їх у потрібній формі.

ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Роздивіться ілюстрації. Чи вдалося їх авторам, на вашу думку, передати характер зображуваного?

216. Перепишіть, подані в дужках дієприкметники поставте в потрібній формі. Визначте рід, число, відмінок кожного з них.

1. І стоїть на порозі (усміхнений) мати (М. Луків). 2. І доброта, і теплота (поєднаний) у серці тому (О. Ющенко). 3. Руки у вас, мамо, схожі на книгу (розкритий)! (Б. Демків). 4. За столом я знову бачу (схилений) обличчя мами (М. Стельмах). 5. Зображення Берегині (вирізьблений) на віконницях і дверях, (вишитий) й (витканий) на рушниках (За В. Войтовичем).

– Чому матір порівнюють із давньослов’янською богинею природи та добра? Поясніть. Уживайте поставлені в потрібній формі дієприкметники ВИШИТИЙ, зображений, намальований.

– Підкресліть усі члени речення. Визначте синтаксичну роль кожного з дієприкметників.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ГОВОРІННЯ

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

217. Складіть і розіграйте діалог, що міг би відбутися між двома семикласниками – членами шкільного історичного гуртка після першого засідання, яке провів новий керівник – студент університету. У репліках використайте подані в рамці словосполучення.

Надзвичайно освічений, залюблений у науку, захоплений вітчизняною історією, зачарований мужністю козацтва, вельми начитаний, обізнаний із документами, передплачені ним журнали.

218. Складіть і розіграйте діалог між двома подругами-семикласницями, одна з яких довго перебувала в лікарні, тому інша пропонує їй допомогу в навчанні. У репліках використайте подані в рамці словосполучення.

Змушена була пропустити, налаштована на серйозну роботу, надолужити прогаяний час, вивчити пропущений матеріал,

Принесені підручники, нерозв’язані задачі, ненаписані твори, запропонована (надана) допомога, висловлена вдячність.

219. Складіть і розіграйте діалог між двома ученицями, які обговорюють прихід до їхнього класу “новачка”. У репліках використайте деякі з поданих у рамці словосполучень (на вибір) поданих у рамці словосполучень.

Гарний як намальований (мальований красень), говорить як по писаному, язик гарно підвішений.

Став як укопаний, як у воду опущений (як із хреста знятий, мов кип’ятком ошпарений), кручений як дзига, як заведена машина. Огорнутий (оповитий) таємницею, наставлений на розум, підготовлений грунт, спійманий на слові, поповнені лави (шеренги).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ - Українська мова