ПЛАН

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема З ПЛАН, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ

§12. ПЛАН

– Пригадайте з уроків природознавства, що таке план.

– Як на плані зображують різні об’єкти?

ПЛАН – ЗМЕНШЕНА МОДЕЛЬ ДІЙСНОСТІ. Вам уже відомо, що план – це креслення на папері, яке зображує невелику ділянку земної поверхні в зменшеному вигляді. Простий план можна легко накреслити й самому, якщо взяти аркуш паперу й глянути зверху, наприклад, на кімна­ту (мал.41). Ось стіл, крісло, диван, телевізор. Зверху вони мають дещо інший вигляд, ніж зазвичай.

Але добре видно, які речі стоять незручно, куди закотився м’яч, де залишені капці. Вигляд зверху допомагає правильно уявити, де що розташовано, по-новому побачити звичний світ.

Подорож у слово

Слово план у пере­кладі з латинської означає площина, рівне місце.

ПЛАНМал. 41. План кімнати, який можна накреслити власноруч

ПЛАН

Мал. 42. Умовні знаки плану

Від інших зображень поверхні план відріз­няється тим, що всі об’єкти на ньому показано умовними знаками. Умовні знаки прості й на­гадують самі предмети (мая. 42). Тому вони зрозумілі всім, хто читає план. Так,

річки й озера зображені блакитним кольором води, а ліси – зеленим кольором рослинності. Знак луків нагадає стеблини трав. Лани й городи спеціальних знаків не мають. Тому такі ді­лянки залишають на плані білими. Піски зо­бражують коричневими крапками. Невеликі струмки, дороги показують лініями.

Умовні знаки є загальноприйнятими. Ними користуються, укладаючи план будь-якої міс­цевості. Якщо ви добре орієнтуватиметесь в умовних знаках, то зможете читати план, тобто уявляти зображену на ньому місцевість.

Зіставивши фотознімок, аерофотознімок (мал. 35, 36 на с. 46) і план, побачимо, що всі вони є зменшеними копіями земної поверхні. Але план відрізняє те, що він відображає й ті предмети, яких не видно на фотознімку й аерофотознімку. За ним можна дізнатися на­зви сіл, річок, які породи дерев ростуть у лісі. Тобто план містить більше відомостей, а отже, зручніший для вивчення місцевості.

ЯК ВИЗНАЧИТИ НАПРЯМКИ НА ПЛАНІ. Напрямки на плані потрібно визначати для того, щоб дізнатися, де розміщені об’єкти. На планах напрямок на північ часто позначають стрілкою. Знаючи його, можна від будь-якої точки плану, як і на місцевості, визначити всі інші сторони горизонту. Якщо на плані стрілка не зображена, то вважають, що його верхній край – північний, нижній – південний, лівий – західний, правий – східний. Отже, що ближ­че до нижнього краю зображено на плані об’єкт, то південніше він розташований.

Визначаючи розташування об’єктів, ура­ховують їх положення щодо більшої терито­рії. Наприклад, село Городянка розташоване західніше, ніж місто Верещин (мал. 43).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

План – це зменшене детальне зображення невеликої ділянки земної поверхні, виконане у великому масштабі за допомогою умовних знаків.

ПЛАН

Мал. 43. План місцевості

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Розгляньте фотознімок, аерофотознімок і космічний знімок на с. 46-47 (мал. 35, 36, 37). Чим план місцевості відрізняється від цих зображень?

2. Як різні об’єкти можна позначити на плані?

3. Що на плані позначають лініями різної довжини і товщини?

4. Як визначити, де на плані північ, а де – південь?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Уважно розгляньте план на мал. 43. Розкажіть, який краєвид має місцевість і які об’єкти трапляться на шляху, якщо:

Група 1 – проїхати автомобільною дорогою із м. Верещина 450 м на північ. У якому напрямку від цього місця розташоване озеро Івля? Обчисліть, яку від­стань потрібно пройти уздовж струмка, щоб дістатися до озера;

Група 2 – пройти грунтовою дорогою із с. Городянка до лісництва. У якому напрямку від села воно розташоване? Яку відстань потрібно пройти?

Група 3 – йти від озера Івля спочатку польовою, потім грунтовою і знову польовою дорогою до джерела Чисте. У якому напрямку воно розташоване? Яку відстань загалом потрібно пройти до джерела?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


ПЛАН - Географія