СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОСТІ

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема З ПЛАН, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ

§13. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОСТІ

– Пригадайте, що таке азимут.

– Як можна виміряти відстані на місцевості?

СПОСОБИ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ. Для складання плану ви­користовують. окомірне знімання місцевості. Цей спосіб досить простий і скористатися ним може навіть школяр. Його за­стосовують тоді, коли немає потреби дуже точно вимірювати напрямки, відстані й висоти, їх визначають “на око”. Є два види окомірного знімання – полярне і маршрутне. Окомірне полярне

знімання – це складання плану місцевості з однієї обраної точки, яку прийнято називати полюсом. Окомірне маршрутне знімання – це складання плану місцевості, руха­ючись за певним маршрутом.

Щоб скласти план не великої ділянки місцевості власно­руч, потрібні нескладні інструменти – планшет, компас, лінійка, шпилька, олівець, аркуш паперу (ліпше в клітинку). Планшет – це прямокутна дошка (може бути фанера), на яку прилаштовують аркуш паперу і закріплюють у верхньому куті компас (мал. 44).

На місцевості визначають місце (точку), з якого буде до­бре видно всю ділянку. З цієї точки проводять вимірювання. На

аркуш і паперу точку свого розташування позначають за допомогою шпильки. Далі потрібно підготувати планшет.

Компас кріплять так, щоб уявна лінія, яка з’єднує поділки 0 і 180′ на його шкалі, розміщу­валася паралельно краю планшета. На аркуші у верхньому лівому куті проводять лінію “північ – південь” і вказують стрілкою напрямок на північ. Її напрямок має збігатися з напрямком на компасі. Для цього повергають планшет навколо своєї осі доти, доки північний кінець стрілки компаса не вкаже на цифру 0, тобто поки стрілка не збігатиметься з напрямком Пн. – Пд. на аркуші паперу. Потім обирають для плану масштаб і записують його на аркуші.

Для нанесення об’єктів полярним способом на планшеті розташовують лінійку так, щоб одним своїм кінцем вона торкалася шпильки, а іншим була спрямована на той об’єкт (буди­нок, дерево, кущ тощо), який слід позначити на плані. За допомогою лінійки олівцем проводять лінію (мал. 45). Потім визначають відстань до кожного предмета. Цю відстань від­кладають на про веде ній лінії в обраному масштабі. Об’єкт позначають умовним знаком, а лінію витирають гумкою. Так зображують й інші об’єкти місцевості.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОСТІ

Мал. 44. Планшет для окомірного знімання

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОСТІ

Мал. 45. Нанесення об’єктів полярним способом

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОСТІ

Мал. 46. Окомірне маршрутне знімання місцевості

Зручним і простим способом створен­ня плану місцевості є й окомірне марш­рутне знімання із визначенням азимутів об’єктів. На місцевості ми орієнтуємося на помітні об’єкти (вітряк, будинок, дзвіниця, вершина гори тощо). До них нас завжди “приведе” визначений азимут (мал. 46). Відстані між точками визна­чають за часом, витраченим на ходьбу, або кроками. Накреслений шлях матиме вигляд ламаної лінії, яка складатиметься з кількох відрізків.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПЛАНИ. План місцевості – надійний помічник лю­дини. За планом визначають, де краще побудувати завод чи житловий будинок, де зручніше розмістити школу та в яких місцях закласти сади і сквери.

Перед тим як провести лінії електро­передачі, прокласти дороги і трубопро­води, ці об’єкти намічають на планах. Проектувальники уважно вивчають місцевість за планом і визначають, де не доведеться долати багато підвищень і споруджувати мости, тобто обирають таке місце, де краще будувати і будівництво обійдеться дешевше. У сільському господарстві план необхідний для визначення площ, полів, луків та інших угідь. Ним користуються, коли, наприклад обчислюють час на оранку та інші польові роботи.

План необхідний туристам Адже перед тим як вирушити в мандрівку, вони спочатку ознайомлюються з районом подо­рожі. Під час турпоходу планом користуються як путівником для орієнтування на місцевості.

Плани місцевості бувають різні. Найпростіші з них на­зивають схемами. На них зображають тільки окремі об’єкти. Наприклад, схеми залізниць, що їх ви могли бачити на вок­залах, ліній метрополітену. Вони допомагають орієнтувати­ся в розміщенні станцій. Є плани-схеми вашої школи. На випадок пожежі або іншого лиха вони допоможуть знайти виходи з приміщення.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Окомірне знімання – це найпростіший спосіб складання плану місцевості “на око”: або з однієї обраної точки (полярне), або рухаючись за певним маршрутом (маршрутне).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які вам відомі способи складання плану місцевості?

2. Чим полярне окомірне знімання місцевості відрізняється від маршрутного?

3. Як люди використовують плани місцевості?

4. Складіть план у масштабі 1 : 10000 за описом. Недалеко від школи, близько 300 м на північ, росте дуб. Далі за ним видніються чагарники. Через 100 м на південний схід від дуба б’є джерело. Через 200 м від джерела далі на схід розташоване озеро, видовжене з півночі на південь на 400 м і завширшки 150 м. На північний захід від північного берега озера видніється вітряк, відстань до якого 200 м. Якщо від нього пройти 250 м на південь, то можна вийти на дорогу, яка веде до школи. У якому напрямку та яку відстань по­трібно пройти, щоб дістатися до школи?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Уважно розгляньте схему метрополітену в м. Києві на мал. 47. Уявіть, що вам потрібно дістатися від однієї станції метро до іншої:

Група 1 – від станції метро “Вокзальна” до станції “Майдан Незалежності”;

Група 2 – від станції метро “Тараса Шевченка” до станції “Золоті ворота”;

Група 3 – від станції метро “Лісова” до станції “Палац спорту”.

Якою лінією метро необхідно скористатися? Скільки зупинок потрібно проїха­ти? Чи треба робити пересадку, щоб перейти на іншу лінію? Обчисліть, скільки приблизно часу ви витратите на цей шлях, якщо тривалість поїздки між двома станціями в середньому становить 2 хв.

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОСТІ

Мал. 47. Фрагмент схеми ліній метрополітену в м. Києві

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СКЛАДАННЯ ПЛАНУ МІСЦЕВОСТІ - Географія