ПОЛІТИЧНІ АРИФМЕТИКИ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ПОЛІТИЧНІ АРИФМЕТИКИ (“школа політ, ариф – метиків”) – назва перших англ. дослідників (Дж. Граунт, В. Петті, Е. Галлей, Г. Кінх та ін.), котрі використали методи кількісного аналізу для вивчення соціально-демогр. процесів.

Термін “політ, арифметика” належить представникові цієї школи, одному з основоположників клас, політ, економії Вільяму Петті (1628 – 1687) – автору наук, праці “Політична арифметика” (1683). Джон Граунт (1620 – 1687) уперше в історії науки встановив закономірності

у співвідношенні між кількістю народжених хлопчиків і дівчаток (14:13), між кількістю померлих та новонароджених; його вважають основоположником демографії.

В. Петті встановив середньо-статист. тривалість життя в Англії, зробив спробу прогнозування подвоєння кількості жителів Лондона, широко використовував порівняльний аналіз стану екон. показників в Англії, Франції, Голландії та ін.

П. а. започаткували становлення демографії та соціальної статистики. їх дослідження вперше констатували наявність емпірично встановлених закономірностей у явищах і процесах соціального життя і були новим кроком у розвитку

соціального знання, котре переходило від простого спостереження, констатації та опису фактів до їх кількісного аналізу, поєднувало емпіричний та теорет. рівні знання, створювали можливості передбачення й прогнозування соціальних явищ та процесів. Усе це сприяло пошукам об’єктивних законів у суспільстві і перетворювало гіпотези про існування соціальних закономірностей на наук. факт.

П. а. заклали основи для інтенсивного розвитку демогр. та статист, досліджень явищ сусп. життя, вплинули на розвиток моральної статистики, соціальної гігієни та ін. напрямів соціальних досліджень, їх праці стали підгрунтям для формування сучасної наук, статистики та істотною передумовою виникнення соціології.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОЛІТИЧНІ АРИФМЕТИКИ - Довідник з соціології