Народногосподарський облік

Народногосподарський облік – кількісно-якісна характеристика економічних явищ і процесів з метою контролю та управлінння ними. Розрізняють оперативний облік (передбачає щоденне і щозмінне спостереження і контроль за господарськими операціями у процесі їх здійснення або безпосередньо після їх завершення в окремих виробничих підрозділах); бухгалтерський облік (означає безперервне документальне спостереження, а отже, відображення і контроль за господарською і фінансовою діяльністю підприємств, фірм і компаній); статистичний (облік, що спирається на дані оперативного і бухгалтерського обліку та ін., використовують для узагальнення і вивчення соціально-економічних явищ і процесів в їх кількісно-якісному вираженні для виявлення закономірностей їх розвитку за конкретних історичних умов).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Народногосподарський облік - Економічний словник