Політика наукова

Політика наукова – економіко – організаційна та адміністративно-правова діяльність держави і наддержавних органів, спрямована на репродукування та комплексне використання знань у всіх сферах і галузях національної економіки та регіональних утворень (передусім у межах ЄС). П. н. орієнтована на випереджувальний та інтенсивний розвиток науки в системі “наука – техніка – виробництво” і комплексну інтеграцію цих елементів, на інтеграцію науки в соціальну систему і забезпечення наукової незалежності країни. П. н. передбачає, по-перше, всебічне обгрунтування самої концепції цієї політики, визначення її стратегічної мети в контексті розвитку суспільних потреб та інтересів. Для України такою метою може стати утримання й закріплення передових позицій у кількох пріоритетних галузях світової науки і впровадження отриманих на їх основі наукових винаходів у виробництво. Засобами досягнення цієї мети є: 1) створення належних умов для праці науковців, передусім найталановитіших, з метою припинення відпливу наукових кадрів за кордон; 2) розвиток за допомогою держави належної наукової інфраструктури; 3) органічне поєднання фундаментальних наукових досліджень з дослідно-конструкторськими розробками новітніх зразків техніки, конкурентоспроможних товарів; 4) сприяння процесу інтеграції цивільних і військових НДДКР, а на їх основі – відповідних виробництв; 5) зосередження наукових досліджень на таких найважливіших для людства проблемах: програмне забезпечення, біотехнологія та наука про життя, інформація і комунікації, енергетика, екологія; 6) активне сприяння розвитку венчурних підприємств; 7) істотне розширення фінансування фундаментальних досліджень і розробок у сфері створення новітніх технологій та ін. (див. Державне регулювання економіки).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Політика наукова - Економічний словник