Потреби соціальні

Потреби соціальні – найвища форма потреб людини соціальної, спрямованих на задоволення її потреб у вільній і творчій праці, виявленні здібностей і талантів, у власному вдосконаленні, у всебічному розвитку всіх сутнісних сил, зокрема розвитку здібностей до сприйняття знань, максимально можливому продовженні активного життя тощо, а також у соціальному визнанні у суспільстві. П. с. діалектично заперечують потреби людини економічної (людини-працівника і людини-власника), а отже, базуються на них. Внаслідок такого заперечення окремими елементами П. с. є надання переваги частиною працездатного населення змістовнішій роботі з порівняно вищою заробітною платою, постійне підвищення свого освітнього потенціалу, задоволення дедалі більших духовних потреб тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Потреби соціальні - Економічний словник