Розділ 7. Доходи і видатки державного бюджету – МОДУЛЬ 2

ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 7. Доходи і видатки державного бюджету

1. Структура доходів бюджету України включає:

А) податкові та неподаткові надходження;

Б) доходи від операцій з капіталом;

В) офіційні трансферти;

Г) усі відповіді правильні.

2. За порядком та умовами зарахування у бюджети доходи поділяють на:

А) зовнішні та внутрішні;

Б) власні та позичкові;

В) закріплені та регулюючі;

Г) правильної відповіді немає.

3. Видатки

бюджету – це витрати:

А) що виникають за умов виконання державою своїх обов’язків;

Б) які спрямовані на капітальні вкладення;

В) які передбачають поворотність і платність.

Г) усі відповіді правильні.

4. Видатки бюджету класифікують за такими ознаками:

А) функціями і економічною характеристикою операцій;

Б) головним розпорядником бюджетних коштів;

В) бюджетними програмами;

Г) усі відповіді правильні.

5. Функціональна класифікація означає склад видатків за:

А) галузями економіки;

Б) розпорядниками коштів;

В) завданнями, з виконанням яких пов’язані видатки;

Г) правильної

відповіді немає.

6. Відповідно до економічної класифікації видатки є:

А) внутрішні та зовнішні;

Б) поточні та капітальні;

В) всі відповіді правильні;

Г) правильної відповіді немає.

7. Поточні бюджетні видатки – це:

А) фінансування інвестиційної діяльності;

Б) фінансування органів державної влади, бюджетних установ;

В) фінансування інноваційної діяльності;

Г) усі відповіді правильні.

8. Структура бюджетної класифікації в Україні розробляється:

А) Верховною Радою;

Б) Кабінетом Міністрів;

В) Міністерством фінансів;

Г) Національним банком.

9. Відомча структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно до:

А) основних економічних ознак;

Б) головних розпорядників коштів;

В) основних функцій держави.

Г) правильної відповіді немає.

10. Економічна структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно до:

А) основних економічних характеристик операцій, при проведенні яких здійснюються видатки;

Б) головних розпорядників коштів;

В) основних державних програм;

Г) усі відповіді правильні.

11. Захищені статті бюджету – це:

А) статті видатків, що закріплені за певними доходами;

Б) статті видатків, що не підлягають скороченню через невиконання дохідної частини бюджету;

В) правильної відповіді немає;

Г) усі відповіді правильні.

12. Секвестр бюджету застосовується для:

А) міжбюджетного регулювання;

Б) бюджетного контролю;

В) зменшення видатків у процесі виконання бюджету;

Г) усі відповіді правильні.

13. Бюджетна класифікація – це групування за однорідними ознаками:

А) тільки доходів бюджету;

Б) тільки видатків бюджету;

В) доходів, видатків, фінансування бюджету, боргу;

Г) усі відповіді правильні.

14. Тільки закріплені доходи має:

А) державний бюджет;

Б) місцевий бюджет.

В) правильної відповіді немає;

Г) усі відповіді правильні.

15. Бюджет має такі складові:

А) загальний фонд;

Б) спеціальний фонд;

В) резервний фонд;

Г) усі відповіді правильні.

16. Бюджетний дефіцит характеризується як:

А) перевищення доходів над видатками;

Б) сума субвенцій, наданих місцевим бюджетам;

В) обсяг поточних видатків бюджету;

Г) перевищення видатків над доходами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розділ 7. Доходи і видатки державного бюджету – МОДУЛЬ 2 - Фінансовий ринок