Пряма та обернена пропорційність

Математика – Алгебра

Множення і ділення звичайних дробів

Пряма та обернена пропорційність

Дві змінні величини, відношення відповідних значень яких є сталим, називаються ­Прямо пропорційними.
Це означає, що при збільшенні (зменшенні) однієї величини в декілька разів у стільки ж разів збільшується (зменшується) друга величина.
Приклади прямо пропорційних величин:
1) У випадку руху з постійною швидкістю пройдена відстань прямо пропорційна витраченому часу. (Дійсно, Пряма та обернена пропорційність, а швидкість стала.)
2)

Якщо купують однаковий товар за фіксованою ціною, вартість товару прямо пропор­ційна його кількості.
3) Периметр квадрата з довжиною сторони а є прямо пропорційним довжині сторони, оскільки Пряма та обернена пропорційність, тобто Пряма та обернена пропорційність – стала величина.
Дві змінні величини, добуток відповідних значень яких є сталим, називаються Обернено пропорційними.
Це означає, що при збільшенні (зменшенні) однієї величини в декілька разів у стільки ж разів зменшується (збільшується) друга величина.
Приклади обернено пропорційних вели­чин
1) Якщо пройдена відстань залишається сталою, то витрачений
час і швидкість обернено пропорційні. (Дійсно, Пряма та обернена пропорційність, а s – стала величина.)
2) Ширина і довжина прямокутника сталої площі: Пряма та обернена пропорційність.
3) Час, за який буде виконаний певний обсяг роботи, і кількість робітників.
Зверніть увагу на те, що число відсотків деякої величини прямо пропорційно значенню цієї величини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Пряма та обернена пропорційність - Довідник з математики