Сімейне господарство

Сімейне господарство – сільськогосподарське підприємство, на якому працюють власник і члени його сім’ї. В західній економічній літературі не існує однозначного тлумачення терміна “С. г.”. Так, американські вчені (а також офіційна статистика) до С. г. відносять ферми, які наймають 1-5 працівників у розрахунку на кожного зайнятого (власника господарства і членів його сім’ї) протягом року; німецькі економісти – господарства, в яких частка найманої праці становить до 50% загальних трудових витрат протягом року. Це означає, що під час

збирання врожаю С. г. значною мірою використовує найману працю. Такі погляди сучасних західних економістів здебільшого відтворюють концепції науковців кінця XIX ст. – початку XX ст. Основний критерій класифікації С. г. – невикористання найманої праці, що давало б їм змогу безпосередньо привласнити частку неоплаченої праці. Частина С. г. добре оснащена сучасною технікою, і якщо вони мають середні та кращі за якістю ділянки землі, а в основу цін на сільськогосподарську продукцію покладено витрати на гірших землях (що є типовою практикою ціноутворення), то через механізм цін власники цих господарств можуть привласнити
частину доходів, які не є результатами їхньої праці. Такі господарства належать до С. г. За використання С. г. невеликої кількості найманих працівників і праці власника господарства та членів його сім’ї їх найдоцільніше відносити до господарств перехідного типу (між капіталістичними фермами і С. г.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сімейне господарство - Економічний словник